Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường: công khai danh sách các Giấy chứng nhận QSD đất của các hộ gia đình, cá nhân bị hủy theo quy định (24/08/2020 09:07 AM)


Căn cứ quy định tại Khoản 7 ĐIều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc công khai danh sách các GCN QSD đất bị hủy;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 794/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 15/4/2020 về việc tổng hợp, công khai các trường hợp hủy Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp theo quy định tại Khoản 7 ĐIều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, tổng hợp các trường hợp theo quy định và công khai danh sách các Giấy chứng nhận QSD đất của các hộ gia đình, cá nhân bị hủy theo quy định tại Khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2014 đến nay (kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành).

 (Có danh sách cụ thể 1398 GCN QSD đất bị hủy kèm theo) chi tiết tải tại đây 

Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh