Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo 10 tháng năm 2019 (01/11/2019 08:59 AM)

 Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và đơn giản hóa bộ TTHC của phòng theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển, hải đảo và Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước. Tính đến thời điểm 31/10/2019, Phòng đã tiếp nhận 120 hồ sơ, trong đó:

- Hồ sơ cấp phép tài nguyên nước: 102 hồ sơ: trong đó đã trình cấp phép 87 hồ sơ (04 hồ sơ từ năm 2018 chuyển qua), rút 4 hồ sơ, trả 4 hồ sơ và 9 hồ sơ đang xử lý.

- Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 14 hồ sơ: trong đó trình phê duyệt 11 hồ sơ và 01 rút hồ sơ, 01 trả hồ sơ.

- Hồ sơ phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước: tiếp nhận 03 hồ sơ: phê duyệt 01 hồ sơ, rút 01 hồ sơ và 01 hồ sơ đang xử lý.

- Hồ sơ nhận chìm ở biển: tiếp nhận 01 hồ sơ từ tháng trước và đã xử lý.

Đáng chú ý: tất cả hồ sơ  thuộc lĩnh vực do phòng quản lý đều được thực hiện đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ chậm thời gian theo quy định./.

Nguồn tin: Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo

           

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh