Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng đăng ký QSD đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (20/11/2019 01:52 PM)

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, ngày 18 tháng 11 năm 2019, Chi bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng; bình xét, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, năm 2019 cơ quan Văn phòng Đăng ký QSD đất đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, là đơn vị đầu mối xử lý thủ tục hành chính về công tác đăng ký, cấp GCN; đăng ký giao dịch bảo đảm QSD đất, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất hoàn thành nhanh trước thời hạn trên 90% lượng hồ sơ và không có hồ sơ chậm công vụ.


Với mục tiêu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019, lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất tiếp tục phát huy các thành tích đạt được , khắc phục tồn tại để phấn đấu năm 2020 và các năm tiếp theo Văn phòng Đăng ký QSD đất luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Sở TNMT và UBND tỉnh giao.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đất yêu cầu đối với cấp ủy, chi bộ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Nguồn tin: Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An.

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh