Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (03/10/2019 03:19 PM)

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, do Công an tỉnh chủ trì.

Sau khi thành lập, đoàn đã triển khai thực hiện trên toàn tỉnh góp phần đưa hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi vào nề nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cát sỏi trái phép.

Một số kết quả đã thực hiện:

- Phối hợp với Báo Nghệ An để đưa tin bài tuyền truyền pháp luật về khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi;

Đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức, lập 12 lỗi vi phạm;  Đoàn đã trực tiếp xử phạt 10 lỗi vi phạm đối với 10 công ty. Thu ngân sách Nhà nước 118,5 triệu đồng, đình chỉ 8 bến hoạt động trái phép;

- Đã phát hiện, lập biên bản VPHC đối với 4 tổ chức về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 16 cá nhân về hành vi khai thác cát trái phép. Tạm giữ 270,29 m3 cát; 16 thuyền. Đoàn trực tiếp xử phạt 4 cá nhân với số tiền là 23 triệu đồng. Đang hoàn thiện 16 hồ sơ để ra quyết định xử phạt và chuyển cho các cấp có thẩm quyền xử lý;

- Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc kê khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp có hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại địa bàn huyện Tâm Kỳ phát hiện một số hành vi: vi phạm sử dụng hóa đơn, khai sai số Thuế, phí phải nộp và chưa kê khai Thuế, phí của khối lượng cát, sỏi khai thác, tập kết theo quy định.

Thời gian tới, Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi đi vào nề nếp, theo đúng quy định của pháp luật.

                                                Nguồn tin: Đặng Quốc Dũng – Phòng Khoáng sản

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh