Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tỉnh Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nghệ An năm 2020
Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, gắn hoạt động đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng, chống Covid 19 trong giai đoạn mới.
Nhằm nâng cao tình thần xung kích và tiên phong của sức trẻ Đoàn thanh niên, Chi đoàn hưởng ứng lời kiêu gọi của Thủ tướng chính chủ với tinh thần “tương thân tương ái”  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23/3/2020 Ban chấp hành  phát động phong trào ùng hộ trong toàn cơ quan theo hình thức:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An hưởng ứng giờ trái đất năm 2020
Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Từ ngày 21/01 đến 09/3/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành đại hội 15 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, quy định; chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường được Ban chấp hành Đảng ủy thống nhất chọn là Chi bộ đại hội điểm.
Thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải rắn
Thực tế hiện nay, tình trạng gia tăng dân số nhanh chóng cùng sự tăng trưởng các ngành Kinh tế công nghiệp, Giao thông Vận tải, Xây dựng, làng nghề, Y tế… đã làm phát sinh một lượng lớn chất thải với thành phần ngày càng phức tạp hơn.
Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
Quy định mới về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường nước thải  tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số  25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Vì vậy, để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho các năm tiếp theo, ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 531/UBND.NN về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đất đai lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 07/3/2020, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ phòng Quản lý đất đai đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội vinh dự được đón đ/c Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đ/c Võ Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đ/c Thái Văn Nông - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở, đ/c Phạm Văn Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phụ trách, các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện BCH Đoàn Thanh niên Sở và Bí thư các chi bộ bạn.

Đại hội chi bộ phòng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bầu ra bí thư nhiệm kỳ mới 2020-2022

Sáng 06/3, được sự cho phép của Đảng ủy Sở, Chi bộ phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh