Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 (09/07/2020 11:05 AM)


 

Ngày 03/7/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Phan Long - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tinh Nghệ An; đồng chí Cao Quang Trung - Phó giám đốc Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (TTPTQĐ).

Hội nghị là buổi đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và từ đó đưa ra những kế hoạch cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. Tham luận tại Hội nghị, các đồng chí TTPTQĐ thống nhất cao với các nội dung báo cáo đã nêu trên.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Phan Long – Giám đốc Trung tâm ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế vướng mắc trong 6 tháng đầu năm 2020, những nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đã đề ra và cách khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 6 tháng cuối năm 2020 do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giao, Trung tâm cần tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nhạy bén và linh hoạt giữa các nhiệm vụ, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm cải tiến điều kiện làm việc để nâng cao hiệu quả công việc, tạo thu nhập nâng cao đời sống viên chức và người lao động. Phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, chuyên môn và các đoàn thể. Bên cạnh đó, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020./.

Nguồn tin: Trung tâm phát triển quỹ đất


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh