Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng Đăng ký đất đai: Họp mặt kỷ kiệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020). (31/08/2020 07:05 AM)
 

Ngày 28/8/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tổ chức gặp mặt nhân dịp 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan nhà nước và Ngày truyền thống ngành Tài chính (26/8/1945-28/8/2018). Tham dự có đồng chí Võ Văn Sơn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc; các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn và cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Kế hoạch - Tài chính.​​

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Võ Văn Sơn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Kế hoạch - Tài chính trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh: Trước những công việc ngày một nhiều, mỗi cán bộ, viên chức và người lao động của 2 phòng cần tiếp tục giữ vững, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị điều hành chương trình, kế hoạch công tác của ngành; công tác tài chính kế toán; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tích cực thực hiện cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; nâng cao trình độ, bản lĩnh trong tham mưu, tổng hợp và công tác phục vụ…

 

 

 

Nguồn tin: Văn phòng Đăng ký đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh