Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh bạ điện thoại (01/06/2011 02:37 PM)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHI EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

Địa chỉ Email Sở VHTT

vhtt@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Hồ Mậu Thanh

Tỉnh ủy viên - Giám đốc        

02383.594.692

0912.917.646

thanhhm@vhtt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó giám đốc

02383.561.115

0916.816.967

huongntt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó giám đốc

02383.5943.77 

0915.315.771

hanhttm@vhtt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ.  vpsvhttdlnghean@gmail.com

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Phan Bích Hậu

Chánh Văn phòng

02383.847.462

0912.363.717

haupt@vhtt.nghean.gov.vn

2

Vũ Thanh Lịnh

Phó Văn phòng

02383.834.778

  0915.346.000

linhvt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Lưu Tùng Giang

Phó Văn phòng

02383.569.440

0982.066.677

gianglt@vhtt.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Văn phòng

02383.844.511

0985.651.188

thuyntt@nghean.gov.vn

5

Cao Mạnh Lân

Chuyên viên

02383.834.778

0904.310.188

lancm@nghean.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Bình

Cán bộ

02383.834.778

  0902.148.555

binhnt@vhtt.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Dung

Văn thư

02383.844.511

0976.040.319

dungntt@vhtt.nghean.gov.vn 

8

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

 

0984.616.319

vannt@vhtt.nghean.gov.vn

9

Đinh Thị Nga

Tạp vụ

02383.844.511

0911.486.633

 

10

Trương Xuân Nam

Lái xe

 

 0912.922.053

 

11

Đinh Công Khai

Lái xe

 

0913.329.983 

 

12

Phan Trần Giang

Lái xe

 

0986.887.676 

 

13

Đặng Thành Vinh

Bảo vệ

02383.849.569

0332.461.940

 

14

Trần Xuân Thành

Bảo vệ

02383.849.569

0907.494.394

 

PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Trần Văn Sánh

Trưởng phòng

02383.834.743

0903.491.567

sanhtv@vhtt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hải Yến

P.Trưởng phòng

02383.599.913

0982.199.078

yennth@vhtt.nghean.gov.vn

3

Lê Thị Mai Hoa

P. Trưởng phòng

02383.840.712

0915.485.707

hoaltm@vhtt.nghean.gov.vn

4

Dương Thị Hoài

Cán bộ

02383.840.712

0912.312.908

hoaidt@vhtt.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Mai

Chuyên viên

02383.599.913

0989.978.679

maiptt@vhtt.nghean.gov.vn

6

Lê Thị Phương Anh

Chuyên viên

 

0931.362.866

anhltp@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Phạm Ngọc Anh

Trưởng phòng

02383.725.888

0913.547.987

 anhpn@vhtt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tố Nga

P. Trưởng phòng

02383.831.516

0904.883.377

ngantt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Phạm Thị Thịnh

P. Trưởng phòng

02383.831.516

0915.685.345

thinhpt@vhtt.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thị Lan Hương

P. Trưởng phòng

02383.831.516

0904.829.678

huongntl@vhtt.nghean.gov.vn

5

Trần Thanh Huyên

Chuyên viên 

02383.831.516

0985.706.788

 huyentt@nghean.gov.vn

6

Hồ Thị Trâm

Thủ quỹ

02383.831.516

0973.027.217

tramht@vhtt.nghean.gov.vn

7

Hoàng Thị Thuỷ

Kế toán

02383.831.516

01254.552.127

thuyht@vhtt.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

02383.831.516

0947.538.833

dunght@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Quách Thị Cường

Trưởng phòng

02383.563.531

0915.689.275

cuongqt@vhtt.nghean.gov.vn

2

Hoàng Minh Phương

P. Trưởng phỏng

02383.563.531

0979.963.878

 phuonghm@vhtt.nghean.gov.vn

3

Chu Hoàng Yến

P. Trưởng phòng

02383.563.531

0979.963.878

yench@vhtt.nghean.gov.vn

4

Hồ Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

02383.563.531

0985.284.219

thuyhtt@vhtt.nghean.gov.vn

5

Bùi Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

02383.563.531

0974.453.898

bichbtn@vhtt.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Bá Sơn

Chuyên viên

02383.563.531

0915.912.683

 sonnb@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO.   phongnvtt@yahoo.com.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Nguyễn Hữu Phương

Trưởng phòng

02383.841.935

0915.000.003

phuongnh@vhtt.nghean.gov.vn

2

Phạm Quang Nhật

P.Trưởng phòng

02383.841.935

0942.050.396

nhatpq@vhtt.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Danh Nam

P.Trưởng phòng

02383.841.935

0915.051.780

namnd@vhtt.nghean.gov.vn

4

Bùi Danh Minh

P.Trưởng phòng

02383.841.935

0915.000.788

minhbd@vhtt.nghean.gov.vn

5

Võ Xuân Hoà

Chuyên viên

02383.841.935

0913.504.446

hoavx@vhtt.nghean.gov.vn

6

Vũ Văn Nam

Chuyên viên

02383.841.935

0982.838.692

namvv@vhtt.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Cảnh Tuyên

Chuyên viên

02383.841.935

0932.267.707

tuyennc@vhtt.nghean.gov.vn

9

Phạm Thị Lệ Thuỷ

Chuyên viên

02383.841.935

0942.797.977

thuyptl@vhtt.nghean.gov.vn

10

Nguyễn Viết Nam Long

Chuyên viên

02383.841.935

0916.292.173

 longnvn@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN.  ngheandisan2010@gmail.com

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng phòng

02383.599.672

0912.363.605

 thuynx@vhtt.nghean.gov.vn

2

Phan Thị Anh

P. Trưởng phòng

02383.599.947

0986.445.899

anhpt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Hồ Mạnh Hà

P. Trưởng phòng

02383.599.947

0902.121.415

homanhhasvhttna@gmail.com

4

Nguyễn Trọng Cường

P. Trưởng phòng

02383.599.947

0902.184.881

trongcuongsvhttdl@gmail.com

4

Mai Thị Lan Phương

Chuyên viên

02383.599.947

0982.828.485

phuongmtl@vhtt.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

02383.599.672

0168.754.8445

tuyetnta@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VH&GIA ĐÌNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Phan Hữu Lộc

Trưởng phòng

02388.682.828

0918.862.915

locph@vhtt.nghean.gov.vn

2

Đặng Phương Lan

P. Trưởng phòng

02383.563.423

0916.637.573

landp@vhtt.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Vinh Quang

P. Trưởng phòng

02383.563.423

0984.639.067

quangdoisong@gmail.com

4

Thái Huy Phú

P. Trưởng phòng

 

0915.317.623

phuth@vhtt.nghean.gov.vn

5

Lại Thị Huyền My

Chuyên viên

02383.563.423

0973.115.009

mylth@vhtt.nghean.gov.vn

PHÒNG THANH TRA

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Phạm Nghĩa Dũng

Chánh thanh tra

02383.834.742

0912.372.141

dung.ubnd@gmail.com

2

Lê Khắc Hoàng

P. Chánh thanh tra

02383.589.136

0915.050.789

hoanglk@vhtt.nghean.gov.vn

3

Hồ Hữu Đính

Thanh tra viên

02383.589.136

0978.734.466

hohuudinh@gmail.com

4

Nguyễn Võ Long

P. Chánh thanh tra

02383.841.935

0973.257.189

longnv@vhtt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Thái Huy Phú

Thường trực ĐU

02383.899.818

0915.317.623

phuth@vhtt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

02383.899.818

0904.166.618

maint@vhtt.nghean.gov.vn

 | 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.