Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo mời tham gia góp ý dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (24/06/2021 01:45 PM)

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tham mưu tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương. Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Sở Văn hóa và Thể Thao đăng tải dự thảo “Quyết Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương ban hành kèm theo Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014” để các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ biết tham gia góp ý.

Mọi góp ý dự thảo Quy chế các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ xin gửi về Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan tham mưu tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (Địa chỉ 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An). Thời gian tham gia góp ý từ ngày 24/6/2021 đến ngày 24/7/2021.

Tải về nội dung dự thảo tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.