Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo mời tham gia góp ý về danh mục đặt tên đường thị trấn Thanh Chương (12/10/2020 03:59 PM)

THÔNG BÁO

Mời tham gia góp ý về danh mục đặt tên đường thị trấn Thanh Chương

 

 

Thực hiện kế hoạch số 1803/KHLT.SVHTT-UBNDHTC ngày 28/7/2020 của Sở Văn hoá và Thể thao và UBND huyện Thanh Chương về việc đặt tên đường thị trấn Thanh Chương, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An đã phối hợp với UBND huyện Thanh Chương triển khai các nội dung đặt tên đường theo đúng quy trình quy định của Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ.

Dự thảo danh mục đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chươngđã được thông qua Hội đồng tư vấn đặt tên đường thị trấn Thanh Chương (bao gồm: 31 tuyến đường đề nghị đặt tên mới).

Để hoàn thiện hồ sơ đặttên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An thông báo danh mục để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia ý kiến. Thời gian tham gia góp ý từ ngày1/10 - 25/10/2020.

                         Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:

Sở Văn hóa và Thể thao

Số 74, Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh

(qua phòng Quản lý Di sản văn hóa)

hoặc Email: ngheandisan2010@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Tải về:

1. Danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn thị trấn Thanh Chương

2. Bản đồ đặt tên đường thị trấn Thanh Chương

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.