Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo về việc tạm dừng tiêp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa, chuyển sang thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công (01/10/2020 09:34 AM)

Thực hiện Công văn 6717/UBND-KSTT ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đưa vào vận hành trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Thông báo số 552/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc vận hành, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An;

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo:

- Kể từ 7h00p ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu)  sẽ tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức sẽ chuyển sang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: Số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), bắt đầu từ 7h00p ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu).

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trân trọng thông báo./.

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.