Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo mời tham gia góp ý về danh mục đặt tên đường thị trấn Đô Lương (05/11/2019 10:33 AM)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn số 6019/UBND-VX ngày 14/8/2018, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An đã phối hợp với UBND huyện Đô Lương triển khai các nội dung đặt tên đường thị trấn Đô Lương theo đúng quy trình quy định của Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ.

Dự thảo danh mục đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương đã được thông qua Hội đồng tư vấn đặt tên đường thị trấn Đô Lương và Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương (bao gồm: 15 tuyến đường đề nghị đặt tên mới.

Tải về:

- Dự thảo danh mục tóm tắt.

- Dự thảo danh mục tên đường có lý lịch.

Để hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo danh mục để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia ý kiến. Thời gian tham gia góp ý từ ngày 29/10 - 07/11/2019.

                         Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:

Sở Văn hóa và Thể thao

Số 74, Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh

(qua phòng Quản lý Di sản văn hóa)

hoặc Email: ngheandisan2010@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn!

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.