Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao (16/01/2019 04:52 PM)

Sáng ngày 15/1, Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao đã triệu tập Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Hồ Mậu Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đ/c Đào Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; có 59/61 cán bộ, công chức, người lao động dự hội nghị.

Dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực và đ/c Phan Thị Bích Hậu, UVBCH Công đoàn viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Chánh Văn phòng; Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo đánh giá Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Các báo cáo công khai tài chính năm 2018, kế hoạch và dự toán NSNN phân bổ năm 2019; tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công năm 2018, giải pháp thực hiện năm 2019 và tổng hợp các ý kiến góp ý, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế phân phối thu nhập tăng thêm.Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở tổng hợp các dự thảo báo cáo do Ban soạn thảo chuẩn bị, gửi các phòng, tổ chức đoàn thể họp góp ý và các ý kiến tại Hội nghị trù bị, hội nghị thống nhất cao nội dung các báo cáo đã trình bày. Đồng thời, có 17 ý kiến phát biểu tập trung vào các giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019 gắn với tiết kiệm ngân sách để góp phần đảm bảo các điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho CBCC. Tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2020; các chương trình, đề án, quy hoạch chiến lược của Trung ương đã đầu tư. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành trong giai đoạn mới. Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa hơn trong thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ để tạo điều kiện cho CBCC có điều kiện tập trung hoàn thành nhiệm vụ khi đi công tác như chế độ khoán công tác phí, xăng xe; bố trí phương tiện, đơn giản hóa quy trình thủ tục thanh toán; Đề nghị bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc để phù hợp với các quy định của Chính phủ mới ban hành; xây dựng Quy chế về cơ chế kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ các hoạt động của ngành để khuyến khích, động viên cán bộ kêu gọi tài trợ; Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho CBCC; cải tạo, sửa chữa phòng làm việc,hệ thống nhà vệ sinh đã bị hư hỏng, xuống cấp; Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị CNTT đảm bảo làm việc thông suốt, hiệu quả trong môi trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm hành chính phí. Tập trung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa thực chất…Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng KHTC báo cáo công khai tài chính và các nội dung liên quan

Theo đó, các ý kiến đã được chủ trì hội nghị giao cho các phòng liên quan giải trình, phân tích và tham mưu hướng giải quyết đúng quy định của Nhà nước để kết luận đưa vào thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Mậu Thanh và đồng chí Đào Thị Thanh Mai ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, gọn rõ nội dung, đúng yêu cầu của hội nghị dân chủ và tinh thần xây dựng của CBCC;  biểu dương những thành tích của CBCC đã đạt được trong năm 2018 và cần phát huy hơn nữa trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí Hồ Mậu Thanh nhấn mạnh một số vấn đề để CBCC cơ quan Sở thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải quyết một số kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII); Chỉ thị 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục phát huy tình đoàn kết, cộng sự, phối hợp lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao đời sống cho CBCC, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa…Ảnh: Đồng chí Nguyễn Danh Nam - Phó Trưởng phòng QL TDTT phát biểu tại hội nghịẢnh: Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đào Thanh Mai đề nghị thêm một số ý kiến liên quan đến tổ chức công đoàn, đó là thường xuyên phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong mọi hoạt động của cơ quan; quan tâm công tác nữ công quần chúng; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể của tổ chức công đoàn… Tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức để tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, đoàn viên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; ý thức, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chuyên môn với công đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm bố trí nguồn lực cho hoạt động công đoàn, chăm lo lợi ích thiết thực của cán bộ, đoàn viên.Ảnh: Chủ trì Hội nghị giải trình các ý kiến tại Hội nghị

Theo đó, Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, đ/c Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở đã trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 13 cá nhân; trao Giấy khen cho 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018;Ảnh: Trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"Ảnh: Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân xuất sắc

Đ/c Đào Thanh Mai, Phó Chủ tịch công đoàn viên chức đã trao Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh cho 01 cá nhân; trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.  Ảnh: Trao tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đ/c Phan Thị Bích Hậu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động phong trào thi đua năm 2019 có nội dung cụ thể, chia thành 02 giai đoạn (giai đoạn 1 từ tháng 1/2019-19/5/2019, sơ kết; giai đoạn 2 từ 6/2019-12/2019, tổng kết) đã được toàn thể hội nghị tán thành thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc thường trực đã lấy ý kiến biểu quyết dự thảo Nghị quyết do đ/c Cao Mạnh Lân, thư ký hội nghị thông qua được 100% CBCC đồng tình. Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Giám đốc Sở và đ/c Phó Chủ tịch công đoàn viên chức, giao cho Ban soạn thảo bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết hội nghị và các văn bản liên quan để ban hành thực hiện./.

Tin và ảnh:

Phan Bích Hậu - Chánh Văn phòng Sở VH&TT

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.