Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4760/QĐ-BYT 09/11/2015 Bộ Y tế Quyết định về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi CNQL của Bộ Y tế
4759/QĐ-BYT 09/11/2015 Bộ Y tế Quyết định về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
8832/BYT-KCB 16/11/2015 Bộ Y tế Về việc hướng dẫn Khám giám định đối tượng quy định tại Thông tư số 03/2013/TTLT - BCĐ - TANDTC - VKSNDTC - BQP. BYT
29/2015/TT-BYT 12/10/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương Y
8350/UBND-CN 13/11/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Về việc triển khai ứng dụng CNTT trong Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT
5196/QĐ-UBND.CNTM 06/11/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định về việc phê duyệt Đền án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2
66/2015/QĐ-UBND 04/11/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh: các sở, ban, ngành cấp
585/QĐ-QLD 03/11/2015 Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành danh mục 26 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 29
64/2015/QĐ-UBND 31/10/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2015/TTLT-BYT-BNV 06/10/2015 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Bộ Y tế - Bộ Nội vu Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
32/2015/TT-BYT 16/10/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
34/2015/TT-BYT 27/10/2015 Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/ TT - BYT ngày 24/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
33/2015/TT-BYT 27/10/2015 Bộ Y tế Về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã Phường, Thị trấn
36a/NQ-CP 14/10/2015 Chính phủ Nghị quyết về chính phủ điện tử
2125/QĐ-SXD.BSTCSG 12/10/2015 Sở Xây dựng Quyết định về việc Công chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
57/2015/QĐ-UBND 08/10/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về giá trên địa bàn tỉnh Nghệ an
7935/BYT-BH 19/10/2015 Bộ Y tế Về việc hướng dẫn cách tình tổng mức thanh toán
4308/QĐ-BYT 19/10/2015 Bộ Y tế Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
7920/BYT-VPB1 16/10/2015 Bộ Y tế Về việc phối hợp triển khai chương trình "Tiếp sức người bệnh"
558/KH-UBND.NC 14/09/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Kế hoạch thực hiện chỉ thị 30-CT-UBND-NC ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet
493/QDD-QLD 07/09/2015 Cục quản lý khám chữa bệnh Quyết định về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam
442/QĐ-QLD 10/08/2015 Bộ Y tế Quyết định về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Bipheyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam
1146/VSDTTƯ-DT 04/08/2015 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa bão lụt
5436/UBND-TH 07/08/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Về việc triển khai kế hoạch số 199- KH/TU thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị
3384/QĐ-UBND 05/08/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
2992/QĐ-BYT 17/07/2015 Bộ Y tế Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống KCB giai đoạn 2015 -2020
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
162/QCPH - BQP - BYT 09/01/2015 Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế
<<  <  ...  4  5  6  7  8  ...  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu