Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/CT-BYT 29/01/2015 Bộ Y tế Chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng và an ninh trong ngành Y tế năm 2015
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 25/11/2014 Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Thông tư liên tịch hướng dẫn đến khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
7343/QĐ-UBND 25/12/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Về việc phê duyệt Đề án: Phát triển Nghệ An thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015 - 2020
05/2011/NĐ-CP 14/01/2011 Nghị định về công tác dân tộc
75/2012-NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại
18/2012/TTLT 05/11/2012 Thông tư liên tịch Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không
11 /2011/TTLT 28/02/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học
09/2012/TT – BYT 24/05/2012 Thông tư Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
14 /2011/TT-BYT 01/04/2011 Thông tư Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
39 /2010/TT-BYT 10/09/2010 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
30/2011/TT-BYT 30/06/2011 Thông tư Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
147/2007/TTLT 12/12/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
02 /2012/TTLT 19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở
97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
33/2011/TT-BYT 26/08/2011 Thông tư quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
16/2011/TT-BYT 19/04/0011 Thông tư quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
12/2011/TT-BYT 15/03/2011 Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh
09/2011/TT-BYT 26/01/2011 Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV
08/2011/TT-BYT 26/01/2011 Thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
07/2011/TT-BYT 26/01/2011 Thông tư hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
3263/BKHĐT-PC 11/05/2012 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 1792/CT-TTG của TTCP về chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP
3979 /BKHĐT-TH 24/06/2014 V/v lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
1634/CT-TTg 31/08/2010 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cáp bách trọng tâm trong tháng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
2357/ QĐ - BYT 05/07/2011 Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi giai đoạn từ 2011 đến 2020
2253 /SYT-QLD 28/12/2010 V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
2158 /TB - SYT.VP 11/12/2012 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tại Hội nghị giao ban các đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2012
2144 /SYT-KH 21/11/2011 V/v: Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2011.
2112/SYT-KH 17/11/2011 V/v: Triển khai chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
2052 /SYT-TCCB 21/11/2012 V/v: chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2012
1958 /SYT-TCCB 08/11/2012 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
<<  <  ...  5  6  7  8  9  ...  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu