Sở Y tế tổ chức họp triển khai kế hoạch" Ứng dụng CNTT và xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) (19/09/2020 02:00 PM)
 Sở Y tế Nghệ An vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch “Ứng dụng CNTT và xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh”.

DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế - Chủ nhiệm dự án - Chủ trì buổi họp; Thành phần tham dự cuộc họp có các phòng, ban liên quan Sở Y tế cùng Giám đốc các bệnh viện: Sản Nhi, Chấn thương Chỉnh hình, Đa khoa Thành phố Vinh.

Theo Đề án xây dựng được hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong chẩn đoán bệnh nhờ được chia sẻ các hình ảnh ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. 


DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế - Chủ nhiệm dự án - Chủ trì buổi họp 


Đánh giá được thực trạng quản lý dữ liệu chụp XQ, CT, MRI tại các bệnh viện trên địa bàn, Đào tạo 120 người của 03 bệnh viện thử nghiệm dự án về khai thác sử dụng phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế; Xây dựng được hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại 03 bệnh viện được lựa chọn thử nghiệm hoạt động ổn định nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh thay phim và chẩn đoán từ xa.


Các địa biểu thảo luận tại cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe các Tiến sĩ, kỹ sư của Đại học Bách khoa TPHCM; Công ty Inext trình bày kế hoạch triển khai dự án; những kết quả đạt được về ứng dụng CNTT và xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tại hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện của các tỉnh thành phố khác đã triển khai.

Tại đây, các đại biểu đã có cuộc trao đổi thảo luận và nêu ra những khó khăn sẽ gặp trong thực tế như: kết nối giữa các máy chưa đồng nhất vì các model khác nhau, mức độ ứng dụng CNTT còn ở mức thấp; chưa đồng đều giữa các bệnh viện nên việc kết nối liên thông dữ liệu sẽ có những bất cập...


Tiến sĩ, kỹ sư của Đại học Bách khoa TPHCM trình bày tại cuộc họp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế nhấn mạnh: Mục đích và hiệu quả của Đề án chúng ta đã biết rồi và mong muốn gắn trách nhiệm của 03 đơn vị được thụ hưởng cộng tác với bên thực hiện Đề án khảo sát đánh giá thực trạng xây dựng các thiết bị hỗ trợ và phải kết nối được với Bộ Y tế, kết nối với BHXH và phải đảm bảo được tính pháp lý. Đề án không chỉ triền khai thực hiện được, mà phải thực hiện hiệu quả có tính chất bền vững lâu dài./.


Phạm Hường – Doãn Minh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu