Công đoàn ngành Y tế tập huấn công tác công đoàn năm 2020 (24/09/2020 06:23 PM)
Ngày 24/9, Công đoàn ngày Y tế tổ chức tập huấn triển khai Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho các đồng chí là UV BCH, UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị tập huấn, BSCKI Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Hướng dẫn số 03/HD- TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020 về Hướng thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.


BSCKI Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành chia sẽ tại buổi tập huấn

 

Đồng chí nhấn mạnh những quy định và những điểm mới của Điều lệ Công đoàn khóa XII về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát...


Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

 

Ngoài ra cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia lớp tập huấn còn được bổ sung thêm kiến thức, nắm vững các nghiệp vụ kiểm tra tại CĐCS, tập huấn Bộ luật lao động năm 2019 sửa đổi; Luật CCVC sửa đổi.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở được bổ sung kiến thức, nắm vững nghiệp vụ trong công tác công đoàn cũng như hiểu biết về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh./.


Phạm Hường


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu