Văn phòng Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2021 (07/01/2021 03:53 PM)
Chiều 6/1/2021, Văn phòng Sở Y tế tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2020, nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chủ trì Hội nghị có BSCKII Đậu Huy Hoàn – PGĐ Sở Y tế ; Ths Hoàng Văn Khang - Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan văn phòng Sở Y tế cùng toàn thể Lãnh đạo, Trưởng/Phó các phòng ban và cán bộ, công chức cơ quan văn phòng Sở Y tế.


BSCKII Đậu Huy Hoàn – PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Năm 2020, được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc, Chi ủy chi bộ, sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng với sự nỗ lực của mỗi cán bộ công chức trong đơn vị, Cơ quan văn phòng Sở Y tế đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, đưa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục phát triển và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.


BSCKII Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; Dự thảo các Quy chế năm 2021: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua-khen thưởng, Quy chế hoạt động của Công đoàn. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các loại báo cáo, các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 của Công đoàn.


Toàn cảnh Hội nghị 


Tại đây, các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan văn phòng Sở Y tế đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, trong thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan./.


Phạm Hường – Doãn Minh

. |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu