Home

 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/HD-MTTQ 15/04/2020 Hướng dẫn phân bổ, sử dụng kinh phí, hàng hóa ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33/BC-MTTQ-BTT 07/04/2020 Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25/MTTQ-BTT 31/03/2020 Thông báo về việc trực để tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
29/KH-MTTQ 24/03/2020 Kế hoạch kêu gọi, vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13/KH-MTTQ-BTT 18/03/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020
10/KH-MTTQ-BTT 13/03/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với Nhân dân năm 2020
09/HD-MTTQ-BTT 12/03/2020 Hướng dẫn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
08/HD-MTTQ-BTT 12/03/2020 Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020
18/KH-MTTQ-BTT 28/03/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác mặt trận tham gia xây dựng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
40/QĐ-MTTQ-BTT 28/03/2020 Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác mặt trận tham gia xây dựng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
19/KH-MTTQ 02/03/2020 Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020
16/HD-MTTQ-BTT 27/03/2020 Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2020
22/KH-MTTQ-BTT 10/03/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020
23/HD-MTTQ-BTT 11/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
25/HD-MTTQ-BTT 12/03/2020 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam-CamPuChia năm 2020
42/QĐ-MTTQ-BTT 04/03/2020 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An
20/CTr-MTTQ-BTT 03/03/2020 Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
21/TLCT-MTTQ-BTT 04/03/2020 Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/TBLT-UBMTTQ-UBDKCG 12/03/2020 Thông báo phân công cán bộ, công chức, ủy viên tham gia tổ chức Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An lần thứ V, giai đoạn 2015-2020
24/HD-MTTQ-BTT 11/03/2020 Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>