www.ubmttq.nghean.gov.vn
 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/HD-MTTQ-BTT 05/03/2020 Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 28/TT-MTTW-BTT 02/06/2018 Thông tri hướng dẫn đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
Số 09-TT/TU 07/05/2018 Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp
Số: 1780 /MTTQ-BTT 01/06/2018 phụ lục kèm theo
Số: 1780 /MTTQ-BTT 01/06/2018 Công văn báo cáo số liệu
Số: 307 /HD-MTTQ-BTT 01/06/2018 Hướng dẫn sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018
Số:271/HD-MTTQ-BTT 02/01/2018 Hướng dẫn số:271/HD-MTTQ-BTT ngày 1/2/2018 về công tác tuyên giáo năm 2018
Giấy mời tập huấn 01/08/2017 Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm 26/07/2003 Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
Câu hỏi và đáp án Hội thi khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn 05/05/2017 Câu hỏi và đáp án Hội thi khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn
Số: 209 KH/ MTTQ-BTT 05/05/2017 Kế hoạch số 209 KH-MTTQ-BTT ngày 05/5/2017 về Tổ chức hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” và biểu dương Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi giai đoạn 2015-2017.
Số: 219 /HD-MTTQ-BTT 12/06/2017 Hướng dẫn số 219/HD-MTTQ-BTT vê Các tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017
Số: 1153/MTTQ-BTT 30/05/2017 Công văn số Số: 1153/MTTQ-BTT ngày 30/5/2017 về Lưu ý việc tổ chức hội nghị đối thoại nhân dân
Số: 204/KH-MTTQ-BTT 13/04/2017 Kế hoạch số 204/KH-MTTQ-BTT ngày 13/4/2017 về Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân năm 2017
Số: 189/KH-MTTQ-BTT 16/02/2017 Kế hoạch số 189-MTTQ-BTT ngày 16/2/2017 về Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
Quy chế phối hợp với UBND tỉnh NGhệ An 14/03/2017 QUY CHẾPHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH NGHỆ AN
Số: 179/CTr-BTT 04/01/2017 Chương trình số 179 ngày 04/1/2017 về Công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Chương trình công tác BDCPL 05/01/2017 Chương trình công tác Ban Dân chủ pháp luật năm 2017
Số: 185/KH-MTTQ-BTT 13/02/2017 Kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT về Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2017
Số: 201/HD-MTTQ-BTT 28/03/2017 Hướng dẫn số 201/HD-MTTQ-BTT ngày 28/3/2017 về Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>