www.ubmttq.nghean.gov.vn
 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số:72 /HD-MTTQ-BTT 27/08/2015 Hướng dẫn số 72/HD-MTTQ-BTT về việc Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam
Số: 67 KH-MTTQ-BTT 03/08/2015 Kế hoạch số 67 KH-MTTQ-BTT ngày 03/08/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Số: 56 /HD-MTTQ-BTT 08/06/2015 Hướng dẫn số 56/HD-MTTQ-BTT về các tiêu chí chấm điểm, thi đua năm 2015
Số 414/MTNA-DCPL 06/09/2015 Công văn báo cáo tình hình thanh tra nhân dân
Số: 49 /HD-MTTQ-BTT 24/04/2015 Hướng dẫn số 49/HD-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 4 năm 2015 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lậ
Số: 314/MTTQ-BTT 09/04/2015 Công văn số 314/MTTQ-BTT ngày 09 tháng 4 năm 2015 về báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành
Số: 44 /KH-MTTQ-BTT 29/03/2015 Kế hoạch số 44 KG-MTTQ-BTT ngày 29 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai kế hoạch thi đua của khối MTTQ và đoàn thể năm 2015.
Số:41/HD-MTTQ-BTT 23/03/2015 Hướng dẫn số 41 ngày 23/03/2015 về công tác phong trào năm 2015
Giấy mời 30/03/2015 Giấy mời hội nghị giao ban Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị và giao ban công tác dân tộc, công tác tôn giáo Quý I năm 2015
Số: 35 /HD-MTTQ-BTT 10/03/2015 Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện công tác Tôn giáo - Dân tộc năm 2015.
Số: 36 /HD-MTTQ-BTT 12/03/2015 Hướng dẫn số 36 HS-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2015
Số: 37 KH/MTTQ-BTT 12/03/2015 Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 3 năm 2015 về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 trong hệ thống MTTQ tỉnh Nghệ An
Số: 221/QĐ-MTTW 12/02/2015 Quyết định số 221 ngày 12/2/2015 về việc Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Số: 07/HD-MTTW-BTT 09/02/2015 Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 09/02/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên giáo năm 2015.
Phụ lục III 10/02/2015 Phụ lục III CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI
Dự thảo BLDSSĐ 10/02/0015 Dự thảo xin ý kiến Luật Dân sự sửa đổi
Số: 29/KH-MTTQ-BTT 09/02/2015 Kế hoạch số 29/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Ban THường trực Ủy ban MTTQ tỉnh NGhệ An về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Số: 23 HD/MTTQ-BTT 08/01/2015 Hướng dẫn số 23 ngày 08/01/2015 về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và chăm lo Tết cho người nghèo; tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân bảo đảm an ninh trật tự, a
Số: 249 CV/MTTQ - BTT 27/01/2015 Công văn số 249 CV/MTTQ-BTT ngày 27/01/2015 "V/v đôn đốc ủng hộ và nộp tiền giúp đỡ người nghèo dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015”
Số: 303 KH/MT-BVĐNA 16/01/2015 Kế hoạch số 303/KH-MTTQ-BTT ngày 16/01/2015 về Triển khai cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2015
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>