www.ubmttq.nghean.gov.vn
 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 25/CTr-BTT 20/01/2015 Chương trình số 25/CTr-BTT ngày 20/01/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015
Số: 22/KH-MTTQ-BTT 30/12/2014 Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT ngày 30/12/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015
Số 25/KH-MTTQ-BTT 16/01/2015 Kế hoạc số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 16/01/2015 về Phát động phong trào thi đua năm 2015 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
DL 27/09/2014 Điều lệ MTTQ Việt Nam
Phụ lục 31/10/2014 Phụ lục số liệ tổng kết công tác Mặt trận năm 2014
Số 14 HD/MTTQ-BTT 31/10/2014 Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc tổ chức “Ngày Chủ nhật Xanh” vận động toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường.
Số 13 /KH-MTTQ-BTT 31/10/2014 Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 10 năm 2014 về Giao ban công tác Mặt trận năm 2014
Số 12 /HD-MTTQ-BTT 31/10/2014 Hướng dẫn số 12/HD-MTTQ-BTT ngày 31/10/2014 về Tổng kết công tác Mặt trận, công tác thi đua - khen thưởng năm 2014
54/TB-MTTQ-BTT 22/10/2014 Thông báo số 02 về việc điều chỉnh thời gian thi đấu giải thể thao truyền thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ 3 năm 2014
Số:11/KH-MTTQ-BTT 17/10/2014 Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 17/10/2014 về việc Kiểm tra công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.
Số:: 286 KH/MTTQ-BTT 20/02/2014 Kế hoạch số 286 KH/MTTQ-BTT ngày 20/02/2014 về việc Phối hợp thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Năm 2014
Số: 302 KH/MTTQ-BTT 17/04/2014 Kế hoạch số 302 KH/MTTQ-BTT ngày 17/04/2014 về việc Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2014
Số: 287 /HD-MTTQ-BTT 21/02/2014 Hướng dẫn số 287/HD-MTTQ-BTT ngày 21/2/2014 về việc Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014
Số: 453/SLĐTBXH-UBMTTQ 19/03/2014 chương trình phối hợp số 453/SLĐTBXH-UBMTTQ ngày 19/03/2014 về việc Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015)
Số 303 /KH-MTTQ-BTT 22/04/2014 Kế hoạch hoạt động số 303 ngày 22/04/2014 về Triển khai hoạt dộng thi đua khen thưởng MTTQ và các đoàn thể năm 2014
Số: 306 /HD-MTTQ-BTT 10/06/2014 Hướng dẫn số 306/HD/MTTQ-BTT ngày 10/06/2014 về Các tiêu chí chấm điểm, thi đua năm 2014
Số 27 /QC-MTTQ-BTT 03/09/2014 Quy chế số 27/QC-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 09 năm 2014 về việc Quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trên mạng Internet
Số: 16 /QC-MTTQ-BTT 12/07/2013 Quy chế số 16/QC-MTTQ-BTT ngày 12/07/2013 về việc Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
Số: 280 /KH-MTTQ-BTT 08/01/2014 Kế hoạch số 280/KH-MTTQ-BTT về việc Phát động phong trào thi đua năm 2014 và tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ
Số : 292 / HD-MTTQ- BTT 04/03/2014 Hướng dẫn số 292/HD-MTTQ-BTT ngày 04/03/2014 về việc Tổ chức thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2014
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>