www.ubmttq.nghean.gov.vn
 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 10 KH/MTTQ-BTT 02/10/2014 Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 02/10/2014 về việc Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày Hội ĐĐKTDT ở khu dân cư và Chào mừ
Số: 07 /HD-MTTQ-BTT 01/10/2014 Hướng dẫn số 07-HD-MTTQ-BTT ngày 01/10/2014 về việc Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014)
Số: 08 KH/MTTQ-BTT 01/10/2014 Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT ngày 01/10/2014 việc tổ chức Giải thể thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Hội ĐĐKTDT ở khu dân cư và Chào
Số: 70/HD-MTTW-BTT 20/08/2012 Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
Số 217-QĐ/TW 12/12/2013 Quyết định Số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
1202 /QĐ-MTTW-BTT 13/12/2011 Quyết định số 1202 /QĐ-MTTW-BTT về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp
52/2014/QĐ-UBND 22/08/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan tại các cảng biển tỉnh Nghệ An
Biểu mẫu kèm theo công văn số 1017 04/12/2013 Biểu mẫu kèm theo
1014/ CV-MTTQ-BTT 03/12/2013 V/v Báo cáo tổng kết công tác dân tộc,tôn giáo năm 2013
265 /KH-MTTQ-BTT 31/10/2013 Kế hoạch Giao ban công tác Mặt trận năm 2013
264 /HD-MTTQ-BTT 31/10/2013 Hướng dẫn Tổng kết công tác Mặt trận, công tác thi đua - khen thưởng năm 2013 + biểu mẫu
1677 /CTrPH-SYT-MTTQ 25/09/2013 Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2016
958 CV-MTTQ-BTT 19/09/2013 V/v Khảo sát một số tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo
249 /HD-MTTQ-BTT 28/08/2013 Hướng dẫn + Đề cương Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTNVN 18/11/1930 - 18/11/2013)
241 /KH-MTTQ-BTT 01/08/2013 Kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐH MTTQVN cấp xã, cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Nghệ An khóa XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Biểu mẫu 01/08/2013 Các loại biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 240
240 /HD-MTTQ-BTT 01/08/2013 Hướng dẫn Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 -2019.
234 /HD-MTTQ-BTT 05/06/2013 HƯỚNG DẪN Các tiêu chí chấm điểm, thi đua năm 2013
233/HD-MTTQ-BTT 30/05/2013 Hướng dẫn Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2013
232 /KH-BTT 14/05/2013 KH + Đề cương sơ kết 5 năm công tác Mặt trận tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...
<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>