Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH NGHỆ AN (31/07/2019 08:06 AM)

TỔ CHỨC B MÁY CƠ QUAN Y BAN MTTQ TNH NGH AN


 


Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ tỉnh

 

Đ/c Lê Văn Ngọc

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Trần Thị Thu Hương

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Trương Thiết Hùng

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Đức Thành

Phó chủ tịch MTTQ tỉnh

 

Đ/c Hồ Hồng Tuyến

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban phong trào

 

Đ/c Nguyễn Văn Tào

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo

 

Đ/c Trần Văn Lâm

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo

 

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH NHIỆM  KỲ (2019-2024)

 

1.Bà: Võ Thị Minh Sinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3843.833

Email:vominhsinhmttqna@gmail.com

2.Ông : Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3849.371

Email:lengocna@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3592657

Email:huongphong0617@gmail.com

4. Ông Trương Thiết Hùng

Chức vụ:Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3849.367

Email:thiethung69@gmail.com

5. Ông: Nguyễn Đức Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3564513

Email:ducthanhna@gmail.com

 6. Ông: Hồ Hồng Tuyến

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban phong trào

Điện thoại:(0238).3590.512

Email:hohongtuyen@gmail.com

7. Ông: Nguyễn Văn Tào

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn Phòng

Số điện thoại: (0238).3849.369

Email: quangtao232452@gmail.com

8.Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực,Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo

Số điện thoại:(0238).3564.512

Email: tiendungmttqna@gmail.com

9. Trần Văn Lâm

Chức vụ:Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo

Số điện thoại: (0238).3849368

Email: tranlamnamt@gmail.com

  CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG CƠ QUAN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH 

1.     Văn phòng:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Tào

Email:quangtao232452@gmail.com

Chánh văn phòng

0238).3849.369

2

Nguyễn Thị Song Hạnh

Email: songhanh80@gmail.com

Phó Chánh văn phòng

0238).3844.546

 

2.Ban Tổ chức - Tuyên giáo

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

Email:tiendungmttqna@gmail.com

 

Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo

(0238).3590.512

2

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Email:hoathanh2810@gmail.com

 

Phó ban Tổ chức-Tuyên giáo

(0238).3767.567

 

3. Ban Dân chủ- Pháp luật  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Đông Đức

 Email:nguyendongducmtna@gmail.com

Phó ban Dân chủ-Pháp luật

0983.255.730

 

 4. Ban Phong trào:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hồ Hồng Tuyến

Email: hohongtuyen@gmail.com  

 

Trưởng ban phong trào

0238).3590.512

2

Nguyễn Đăng Hiệp

Email:danghiep.mttq@gmail.com 

 

Phó ban phong trào

0238).3588.428

 

5. Ban Dân tộc - Tôn giáo

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Lâm

Email: tranlamnamt@gmail.com

Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo

(0238).3849368

2

Phan Hải Thanh:

Email:phanhaithanhmttqtinh@gmail.com

 

Phó ban Dân tộc-Tôn giáo

0238).3590.816

 

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu