Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An chăm lo cho người nghèo (10/06/2019 01:35 PM)

Cùng với việc cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An luôn tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần trong việc thực hiện chương trình công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch các hoạt động vì người nghèo; tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình của từng địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào giảm nghèo bền vững, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, và có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thức, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, giúp người nghèo ổn định đời sống, chung tay cùng đảng bộ, chính quyền địa phương phát huy nội lực xây dựng tỉnh ta sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, chủ động phối hợp triển khai lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” gắn với các chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành thị phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Động viên nhân dân tích cực, chủ động trong sản xuất, sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.


Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Tháng vì người nghèo” nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai ở lại phía sau”. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận đỡ đầu các thôn, bản, khu phố thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Từ đó, việc triển khai thực hiện đồng đều ở các cấp và trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong toàn tỉnh. Kết qủa trong thực hiện ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm xã hội của công dân. Vừa có ý nghĩa chính trị và nhân dân sâu sắc, phù hợp với chủ trương của Đảng, hợp với lòng dân, khơi dậy truyền thông tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, huy động được các nguồn lực trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức… Tính riêng nhiệm kỳ vừa qua, “Quỹ vì người nghèo” các cấp đạt 210,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.411 nhà Đại đoàn kết, giúp 10.809 hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ 9.447 người nghèo khám chữa bệnh, 54.819 học sinh nghèo học tập.  Đặc biệt, Chương trình “Tết vì người nghèo” do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phối hợp UBND tỉnh tổ chức hằng năm nhằm vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nguồn lực huy động từ chương trình này tăng mạnh theo từng năm, trong đó, năm 2014 đạt 26 tỷ đồng; năm 2015 đạt 31,93 tỷ đồng; năm 2016 đạt 42 tỷ đồng; năm 2017 đạt 48,2 tỷ đồng; năm 2018 đạt 64 tỷ đồng và năm 2019 đạt 70,7 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 13% năm 2014 (theo chuẩn cũ) xuống còn 5,54% cuối năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh có nhiều biện pháp để huy động nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nổi bật có Hội Phụ nữ tỉnh, với việc chỉ đạo các cấp hội tích cực hỗ trợ kiến thức, điều kiện để giúp phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua triển khai các chương trình, dự án vay vốn, giải quyết việc làm..Các phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”..., do các cấp hội triển khai thời gia qua cũng đã tạo điều kiện giúp cho nhiều gia đình hội viên nghèo vượt qua những giai đoạn khó khăn để vươn lên.

Có thể nói, thông qua các cuộc vận động, các chương trình, đề án xóa đói, giảm nghèo, MTTQ và các tổ chức thành viên trong toàn tỉnh đã, đang nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. với những việc làm thiết thực và hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo của MTTQ và các tổ chức thành viên góp phần giúp người nghèo có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Đồng thời, làm giảm bớt gánh nặng đáng kể đối với ngân sách địa phương trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. Các hoạt động thiết thực của MTTQ các cấp đã góp phần phát huy tinh thần dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Hòa

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu