Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 (17/06/2013 03:13 PM)

Sáu tháng đầu năm 2013 trước thuận lợi và khó khăn tác động đan xen đến công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên duy trì phương châm "Chủ động, thiết thực, đồng thuận, đoàn kết" đã tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt được cơ bản các mặt trên nhiều lĩnh vực công tác Mặt trận.

 

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tổ chức học tập và viết thu hoạch chuyên đề về "Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"; tập trung giáo dục truyền thống, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc như: tổ chức "Tết trồng cây nhớ ơn Bác", các hoạt động kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội Làng Sen, 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân... Từ đó giáo dục và khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Đảng và Bác Hồ, tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác vận động các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số và tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn. MTTQ đã tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017; sơ kết 01 năm thực hiện phong trào làm nhiều việc tốt của già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 435/435 (100%) xã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả khá, đã phối hợp giải quyết việc làm được 13.590 lao động, tuyển sinh đào tạo nghề cho 16.000 người; MTTQ tỉnh phân bổ 3 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh để các huyện thực hiện công tác cứu trợ theo Nghị định 64/CP, thăm và tặng 1.548 suất quà, mỗi suất quà 400.000 đồng…; Phối hợp phát động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" năm 2013 với số tiền đăng ký 22,162 tỷ đồng/kế hoạch 17 tỷ đồng; vận động nhân dân xây dựng quỹ “Nối vòng tay nhân ái” với số tiền đăng ký ủng hộ 12 tỷ đồng… Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác đảm bảo trật tự ATGT; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện tốt.

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 8.519 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm với 546.082 người tham gia, có 553.009 lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức 495 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, tập hợp 2.700 ý kiến phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân cho cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là một số nội dung về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, triển khai Nghị quyết 525/2012/NQ-QH13 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và phối hợp xử lý 520 đơn thư kiến nghị của công dân. Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 765 vụ việc, 738 dự án, công trình, kiến nghị xử lý 107 công trình.

Công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế và củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm. Đã mở được 30 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 3.200 lượt cán bộ Mặt trận, có 50 cán bộ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Chủ tịch nước tặng thưởng 01 Huân chương lao động hạng nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 02 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 chiến sỹ thi đua Toàn quốc; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ các cấp tặng trên 800 bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Qua đó đã động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                                       Quang Minh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu