Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Nghệ An: Nhìn lại 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (10/06/2019 01:30 PM)

 

 Trong thời gian qua, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cơ quan, địa phương đơn vị và đông đảo người dân trong tỉnh, đã làm thay đổi dần nhận thức, thái độ, hành vi mua sắm, tiêu dùng hàng hóa Việt của các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân tham gia hưởng ứng, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước coi đó là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Qua điều tra cho thấy hiện nay có trên 97% người tiêu dùng đã quan tâm và hướng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Số lượng hàng hóa Việt Nam được tiêu thụ tăng lên rõ rệt, nhóm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam đã chiếm tới 90% tổng số hàng hóa bán ra tại các siêu thị; chiếm 70% tại các chợ và thị trường nông thôn.


Việc tổ chức triển khai cuộc vận động có sự phối hợp khá đồng bộ giữa các lực lượng, các ngành, cơ quan tuyên truyền báo chí, Đài phát thanh truyền hình. Mặt trận và các đoàn thể xã hội, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế... các hình thức hoạt động phong phú, thiết thực; cùng với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh đã góp phần ổn định giá cả, hàng hóa.

 Điểm nổi bật sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động là tâm lý "chuộng hàng ngoại" của một bộ phận người dân đã thay đổi theo hướng tích cực. Các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước đã quan tâm đổi mới công nghệ, tích cực tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm với giá bán hợp lý đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người dân vùng nông thôn; quan tâm xây dựng đề án đẩy mạnh và phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 701 Hợp tác xã, 02 Liên minh HTX kinh doanh, sản xuất trên nhiều lĩnh vực đạt chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, góp phần quan trọng giúp cho kinh tế tỉnh nhà duy trì sự ổn định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, qua đó thúc đẩy sản xuất – dịch vụ phát triển, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, thu hút đầu tư; hình thành quan hệ kinh tế, tạo sự liên kết giữa đô thị và nông thôn, miền núi, thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm tiêu dùng chất lượng gắn với thị trường, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế nông thôn và giải quyết việc làm. Nghệ An đã giành được nhiều thành quả quan trọng về kinh tế - văn hóa – xã hội, thu hút được 980 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 276.000 tỷ đồng, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng/người, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện....

Bên cạnh những thành công thì có một thực tế là nhiều người dân vẫn băn khoăn về chất lượng của nhiều loại hàng hóa Việt. Chất lượng của nhiều sản phẩm hàng Việt chưa tốt thì người tiêu dùng sẽ không thể ưu tiên sử dụng, nhất là khi giá thành các sản phẩm đó tương đương hoặc cao hơn sản phẩm cùng loại. Kinh tế tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển chưa bền vững; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu trong sản phẩm, hàng hóa còn cao, hàm lượng trí tuệ và công nghệ trong sản phảm còn thấp; giá trị gia tăng các mặt hàng chủ lực còn ít, việc xây dựng và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm hàng hóa chưa mạnh, tâm lý sinh hàng ngoại của người tiêu dùng, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được xử lý triệt để, thiên tai bão lũ...đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì vậy khó khăn cho việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động.


Trong bối cảnh hiện nay, để tạo được uy tín, niềm tin với người tiêu dùng, bên cạnh yếu tố giá cả, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng, các doanh nghiệp trong nước nói chung đã tập trung nghiên cứu, đổi mới và đa dạng những mặt hàng chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả cạnh tranh.

Nhận thức rõ hiệu quả, lợi ích từ công tác tuyên truyền mang lại, thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BTT ngày 18/12/2009 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MMTTQ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Kết luận 107-KL/TW của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 45/TTr-TU, ngày 09/9/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020.

Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất hàng hóa có chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đã tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng về hàng hóa Việt và giúp hàng sản xuất trong nước tăng sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường. Với vai trò là cơ quan tham mưu triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Cuộc vận động một cách nghiêm túc. Phối hợp tiến hành khảo sát nắm tình hình cụ thể các doanh nghiệp trên địa bàn; nhu cầu của người tiêu dùng và các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh để từng bước triển khai triển khai kế hoạch thực hiện CVĐ. Theo đó, đối tượng thực hiện CVĐ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh xác định cụ thể 3 nhóm, bao gồm: Người tiêu dùng; các doanh nghiệp; các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền các nội dung của CVĐ được thực hiện  với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, sinh động, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động phong trào của mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đưa nội dung của CVĐ vào trong chương trình kế hoạch công tác của từng cơ quan đơn vị, của MTTQ và các tổ chức thành viên hàng năm, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Để Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thực sự ăn sâu vào tiềm thức của người dân trên địa bàn tỉnh, phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cuộc vận động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các đơn vị, cán bộ, công chức cơ quan gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động bằng các việc làm cụ thể như mua sắm, sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm là hàng Việt Nam, coi đó là một hành động thiết thực thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước.

Thứ hai, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò chủ trì phối hợp thống nhất hành động của MTTQ với các tổ chức thành viên, phối hợp với các ban ngành chức năng trong hệ thống chính trị một cách chặt chẽ, khoa học, bằng các quy chế phối hợp cụ thể. Các ngành liên quan phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo để các doanh nghiệp chủ động liên doanh, liên kết với nhau, tích cực hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ của nhau, tạo ra thị trường ổn định, đẩy mạnh hoạt động nắm bắt và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu, ứng dụng thương mại điện tử vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. Bình xét, lựa chọn các đơn vị, các sản phẩm chất lượng tham gia hội chợ triển lãm... Xây dựng mô hình sản xuất, tiêu thụ trong dự án điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt”, mỗi xã một sản phẩm…

Thứ ba, lồng ghép nội dung CVĐ vào các hội nghị, sinh hoạt của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, gắn thực hiện hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..., gắn kết quả thực hiện CVĐ với bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân ở địa phương, các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện CVĐ ở các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, nhất là đối với các cơ quan của cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện CVĐ.

Thứ năm, tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện CVĐ kịp thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện CVĐ; đưa CVĐ trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và hình thành nét đẹp văn hóa trong tiêu dùng của cán bộ./.

                                                                                                                                                                                                                       Thu Hương
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu