Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
MTTQ thành phố Vinh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định. (19/06/2015 03:31 PM)

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và Nghị quyết số 06 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định của nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Sau khi khảo sát thực tế, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố và lãnh đạo Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Nghệ An thống nhất chọn 04 tuyến đường để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định. Sau lễ ký kết, triển khai Kế hoạch số 241/KH-MTTQ-MTĐT ngày 17/9/2014. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các phường, xã có liên quan đã chủ động báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ, phối hợp với UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến ngày 15/12/2014, các phường, xã đã tổ chức xong Hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện kế hoạch  và lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với việc tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” vận động toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường và đăng ký các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2015. Qua thống kê có 81 khối, xóm có liên quan đến các tuyến đường theo kế hoạch. Trong đó: tổng số cơ quan, đơn vị tham gia ký cam kết: 268/277 đơn vị, đạt 96.75%; tổng số hộ gia đình tham gia ký cam kết: 1.271/1.274 hộ, đạt 99,76%; tổng số các hộ thuê ki ốt kinh doanh ký cam kết: 892/914 ki ốt, đạt 97,59%. Chủ nhật, ngày 28/12/2014, đồng loạt nhân dân trên địa bàn Thành phố ra quân tổng dọn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư và thực hiện công tác tuyên truyền như treo băng rôn trên các trục đường, tổ chức tuyên truyền ở các cụm loa phóng thanh và xe lưu động. Trong thời gian 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Nghệ An phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp đề xuất xử lý các cơ quan, hộ gia đình vi phạm đổ rác thải sinh hoạt không đúng thời gian quy định; Uỷ ban MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, hộ gia đình thường xuyên thực hiện việc thu gom, đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định. Đồng thời phân công trách nhiệm cho Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ phường, xã thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, khối, xóm, hộ gia đình trong việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết. Ban công tác Mặt trận khối, xóm duy trì công tác truyên truyền, vận động và tổ chức cho các cơ quan, hộ gia đình làm tổng vệ sinh định kỳ. Bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát các cơ quan, hộ gia đình thực hiện các nội dung đã cam kết về đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian; kịp thời nhắc nhở, phản ánh những trường hợp vi phạm cam kết với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, xã và Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Nghệ An. Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, nhiều tuyến đường có nhiều chuyển biến tích cực như: đường Nguyễn Trãi (P. Quán Bàu); đường Mai Hắc Đế (P. Hà Huy Tập); đường Lê Lợi (P. Lê Lợi, Hưng Bình); đường Quang Trung (P. Quang Trung); đường Phan Đình Phùng (P.Cửa Nam); đường Nguyễn Du (P. Bến Thuỷ); đường  Phan Đăng Lưu (P. Trường Thi); đường Nguyễn Thị Minh Khai (P. Lê Mao).

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có nhiều tồn tại và vướng mắc, đó là:

- Một số đơn vị triển khai các nội dung còn lúng túng, tiến độ triển khai còn chậm theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh” chưa đảm bảo yêu cầu. Nhiều đơn vị thiếu hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức ký cam kết các hộ dân ở khu dân cư, do đó còn có nhiều trường hợp bản cam kết ký khống,  không có địa chỉ người ký cam kết, không đóng dấu của Uỷ ban MTTQ…, việc in sao, nhân bản các bản cam kết chưa kịp thời, do đó chưa nâng cao được nhận thức và sự gắn kết, trách nhiệm của người dân trong quá trình thực hiện kế hoạch; công tác phối hợp tuyên truyền chưa thường xuyên, thời lượng chưa đảm bảo; sự phối hợp giữa MTTQ với UBND, các ban ngành trong kiểm tra, xử lý các hộ vi phạm còn thiếu đồng bộ, lúng túng, thiếu sự giáo dục, răn đe. Vai trò phụ trách của cán bộ được phân công trên các tuyến đường, cơ chế phối hợp giữa MTTQ với UBND, khu dân cư, vệ sinh viên còn có nhiều hạn chế và bất cập; Chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị còn chậm, chưa kịp thời. Kết quả cụ thể trên một số tuyến đường còn hạn chế, chuyển biến chậm như: đường Trần Phú (P. Lê Mao, Hồng Sơn); đường Phan Đình Phùng (P. Hồng Sơn; Quang Trung); đường Minh Khai (P. Hưng Bình); đường Hồ Tùng Mậu (P. Trường Thi); đường Lê Duẩn, Nguyễn Du (P. Trung Đô, Trường Thi); đường Nguyễn Sinh Sắc (P. Cửa Nam).

Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Hội nghị sơ kết, trong thời gian tới MTTQ các cấp của Thành phố tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khối, xóm; tuyên truyền lưu động của phường, xã; tuyên truyền, nhắc nhở trong hội họp khối, xóm, tổ dân cư; trực tiếp hộ gia đình, cơ quan, đơn vị… thiết thực, tạo thành phong trào thực chất ở các khu dân cư.  Tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” liên quan đến nội dung kế hoạch và gắn với việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hoá, khối xóm văn hoá theo Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VH-TT & DL; đồng thời xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm đổ rác thải sinh hoạt không đúng địa điểm và thời gian quy định, nhất là các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Trưởng Ban công tác Mặt trận khối, xóm, vệ sinh viên thu gom rác ban ngày trên các tuyến đường và cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, nhắc nhở  các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị có liên quan, tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo vệ sinh viên thu gom rác thải ban ngày trên các tuyến đường nói chung, tuyến đường liên quan đến kế hoạch 241 nói riêng tăng cường phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khối, xóm vận động, nhắc nhở, xử lý các hộ vi phạm đổ rác không đúng giờ quy định.

Từ kết quả đạt được trên 4 tuyến đường thực hiện thí điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố sẽ tiến hành tổ chức tổng kết và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đồng loạt trên tất cả các tuyến đường của Thành phố trong năm 2016./.

                                                              Nguyễn Đình Hồng (MTTQ thành phố Vinh)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu