Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU 2 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI Ở NGHI LỘC (28/12/2015 04:05 PM)

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đặt ra yêu cầu đối với MTTQ và các đoàn thể là phải phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Mặc dù, là nhiệm vụ hết sức mới mẻ nhưng trong chương trình hành động, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều đưa nội dung thực hiện Quyết định 217 vào tiêu chí thi đua hàng năm để quyết tâm triển khai một cách có hiệu quả.

Theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, có 5 hình thức giám sát, trong đó 4 hình thức giám sát lâu nay đã được MTTQ các cấp thực hiện, đó là: giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát qua nghiên cứu văn bản tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi đến MTTQ; giám sát qua tiếp thu ý kiến phản ánh của các tổ chức thành viên; tham gia giám sát với HĐND cùng cấp. Riêng hình thức thành lập đoàn độc lập theo chuyên đề là một hoạt động mới nên quá trình thực hiện, MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch, đề cương hết sức kỹ lưỡng; đồng thời tranh thủ được ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể. Qua 2 năm thực hiện, MTTQ huyện đã giám sát tại 5 xã và 2 cơ quan. Kết quả giám sát công tác cải cách hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; việc thu, sử dụng các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp; thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về các cơ chế phát triển kinh tế - xã hội tại các xã Nghi Khánh, Nghi Trường, Nghi Tiến, Nghi Thái, Nghi Kiều và UBND huyện đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế được các cơ sở tiếp thu khắc phục như việc giải quyết yêu cầu của công dân tại bộ phận “một cửa” không có giấy hẹn; theo dõi, lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn thư chưa đầy đủ, khoa học; một số loại quỹ xã chưa quản lý chặt chẽ mà để các xóm, các tổ chức tự thu, tự chi; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, không gây phiền hà trong quá trình thanh quyết toán và rà soát các cơ chế thực hiện kém hiệu quả. Sau các cuộc giám sát, MTTQ huyện đã thông báo kết quả cũng như các kiến nghị, đề xuất gửi cấp uỷ, chính quyền cùng cấp và các đối tượng chịu sự giám sát nghiêm túc khắc phục, tạo được sự đồng tình cao trong trong các tầng lớp nhân dân. Ở cấp xã, năm 2015 có 12/30 địa phương tổ chức được hoạt động giám sát theo các hình thức chuyên đề về các nội dung liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc đóng góp nội lực xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, ngư nghiệp, huy động xã hội hoá giáo dục, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã tăng cường ký kết các nội dung phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính để giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát với các đối tượng bị hình phạt tù, cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ... Thực hiện tốt hơn chức năng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Cùng với nâng cao chất lượng thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, một số lĩnh vực liên quan đến cơ chế phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ đối với người có công, hộ nghèo, phụ cấp cho cán bộ khối, xóm; công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên…. do MTTQ kiến nghị được các cấp chính quyền nghiêm túc tiếp thu, nhiều lĩnh vực đã giải quyết một cách kịp thời, đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tuy vậy, trong thực hiện Quyết định 217 vẫn còn một số tồn tại, công tác tuyên truyền chưa mạnh, cách thức tham mưu thực hiện còn lúng túng; trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ Mặt trận còn hạn chế, trong khi đó hoạt động giám sát đòi hỏi chủ thể giám sát phải am hiểu sâu lĩnh vực được giám sát cũng như các văn bản, quy định liên quan, từ đó mới dễ dàng phát hiện và chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, bất cập để các đối tượng giám sát thừa nhận. Mặc dù, huyện đã thành lập được Ban tư vấn tuy nhiên vẫn chưa tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi; điều kiện đảm bảo, kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tham gia giám sát vẫn chưa thực hiện được. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn gặp khó khăn, cơ chế thiếu đồng bộ và còn bất cập. Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát hoặc có làm nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Thiết nghĩ, để MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội thì cấp uỷ các cấp, chính quyền cần quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; có cơ chế hỗ trợ kinh phí và kịp thời hướng dẫn mức chi, cách thức chi, nội dung chi đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Về phía MTTQ phải tập hợp được thêm các chuyên gia giỏi, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội một cách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời xác định rõ nội dung, hình thức triển khai, lộ trình thực hiện và theo dõi, giám sát tới cùng các kiến nghị sau giám sát./.

                                                                                                                          ĐẬU KHẮC THÂN (PCT. Uỷ ban MTTQ huyện Nghi Lộc)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu