Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Chương hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2015 ) (20/10/2015 09:41 AM)

 

       Cùng với cả nước trong chặng đường 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Chương đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ huyện đã tích cực chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mà Đảng, Nhà nước , Mặt trận và địa phương phát động; trong đó nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Đặc biệt trong 5 năm qua, MTTQ huyện đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân huyện nhà đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 6 tỷ 462 triệu đồng, góp phần tích cực vào công tác xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ làm 287 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân...Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” “ uống ước nhớ nguồn”, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện.v.v.. chủ động làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở và khu dân cư, xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh; hoạt động của MTTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả; vị thế của Mặt trận ngày càng được nâng lên.

      Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930-18/11/2015), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống MT từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

      1. Tăng cường công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015-2020. Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.... Tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” , cuộc vận động  ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

       2. Hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận, làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các thành phần tri thức, những người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân.

       3. Không ngừng củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức phù hợp, sáng tạo để thu hút các tầng lớp nhân dân vào sinh hoạt trong các tổ chức, đoàn thể. Xây dựng hệ thống Mặt trận ngày càng vững mạnh, đưa công tác Mặt trận về với hộ gia đình, khu dân cư. Quan tâm khuyến khích con em hướng về xây dựng quê hương; thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân.

       4. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện, uống nước, nhớ nguồn… Tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống. Phối hợp thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát, tạm bợ cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

       5. Quan tâm vận động đồng bào các Dân tộc thiểu số và đồng bào các Tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến Tôn giáo; thực hiện tốt 10 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

        6. Tổ chức có hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 với quy mô tất cả các khu dân cư trong toàn huyện đều được tổ chức trọng thể, có nhiều  hoạt động phong phú và bổ ích, trong đó bố trí 15 khu dân cư làm điểm để các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện và địa phương cùng về tham dự. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp qua các thời kỳ với cán bộ đang làm công tác Mặt trận. Phối hợp tổ chức các hoạt động vệ sinh, môi trường, trồng cây xanh, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...nhằm tạo không khí thật sự sôi nổi và bổ ích ở địa bàn khu dân cư trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

       7. Phối hợp với Đài truyền thanh- truyền hình huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyên, đưa tin, phản ánh đầy đủ các hoạt động thi đua từ cơ sở, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực phối hợp tuyên truyền về lịch sử 85 năm phát triển và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 Kỷ  niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, cùng lúc các tầng lớp nhân dân huyện nhà đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là dịp để mọi người, mọi tổ chức trong hệ thống chính trị có điều kiện nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới, để từ đó cùng với MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lập thành tích chào mừng thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

 

                                           Lê Công Khanh - UBMTTQ huyện Thanh Chương


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu