Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC THỜI GIAN QUA (13/04/2016 01:36 PM)

Đến thời điểm này, địa bàn huyện Nghi Lộc đã thành lập 1 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, được bầu 5 đại biểu; 13 đơn vị bầu cử cấp huyện, được bầu 41 đại biểu; 212 đơn vị bầu cử, 212 ban bầu cử, 214 tổ bầu cử (đồng thời là khu vực bỏ phiếu), được bầu 794 đại biểu HĐND cấp xã. Căn cứ số lượng đại biểu được bầu, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát định hướng của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức các lần hiệp thương đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và thời gian ấn định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cấp huyện đã lập danh sách sơ bộ gồm 76 vị, 1.486 vị ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó cơ cấu kết hợp, nhất là tỷ lệ Nữ, người ngoài Đảng, Trẻ dưới 35 tuổi cơ bản nhiều địa phương đều vượt so với quy định. Điều dễ nhận thấy là những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp lần này được “sàng lọc” hết sức kỹ lưỡng, có năng lực, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của điều 7 - Luật tổ chức chính quyền địa phương; thật sự xứng đáng, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt ở nơi cư trú nên so với nhiệm kỳ trước, những vụ việc cần phải xác định, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên giảm hẳn; toàn huyện chỉ có 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (Nghi Thiết, Nghi Diên). Để có được kết quả trên, phải khẳng định vai trò tham mưu hết sức tích cực, chủ động của Ủy ban bầu cử, các tiểu ban, tổ giúp việc và sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Công tác hướng dẫn được quan tâm đúng mức nên việc triển khai nhiệm vụ trong từng thời điểm thực hiện rất thuận lợi, nhất là quy trình, thời gian thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử), thời hạn công bố đơn vị bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; xác minh các vấn đề liên quan đến ứng cử viên; các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, giải quyết khiếu nại tố cáo; nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ bầu cử. Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được tiến hành thường xuyên, giúp cho cơ cở kịp thời bố cứu, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót có thể xảy ra.

Từ thực tiễn công tác bầu cử trên địa bàn huyện còn có những vấn đề cần phải quan tâm, đó là: việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là Ủy ban bầu cử tại một số địa phương thành phần chủ yếu là cán bộ công chức nhà nước cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội quá ít; có nơi chưa nghiên cứu kỹ luật và các văn bản hướng dẫn nên Quyết định căn cứ chưa đúng, còn nhầm lẫn. Việc hướng dẫn cho ứng cử viên làm hồ sơ, địa điểm nạp hồ sơ có đơn vị thiếu chủ động, thông tin mẫu biểu chưa đầy đủ, kích cở ảnh, phông sai quy định. Quá trình chuẩn bị các lần hiệp thương, một số đơn vị chưa mạnh dạn giới thiệu “rộng” thành phần; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thiếu nhịp nhàng nên có tổ chức vẫn giới thiệu trùng tên, ứng cử viên không làm hồ sơ. Mới chỉ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 5 xã số ứng cử viên chỉ “vừa đủ” để đưa vào danh sách bầu cử chính thức, nguy cơ xảy ra tình huống sau hiệp thương lần thứ ba không đủ “số dư” cần thiết để bầu tại đơn vị bầu cử, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã của địa phương. Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biên bản ghi chép thiếu khoa học; một số địa phương cơ cấu kết hợp rất khó đạt, nhất là tỷ lệ nữ (theo quy định phải đảm bảo ít nhất 35%), tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định ít nhất10%, nhưng có đơn vị lên đến 40 - 50%. Mặc dù, đã thành lập các tiểu ban, xây dựng kế hoạch nhưng công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử một số địa phương làm chưa mạnh; nhận thức về Luật bầu cử, các công việc đã tiến hành của quần chúng nhân dân chưa đầy đủ. Kinh phí bầu cử chậm, ít so với công việc thực tế. Trong thời gian bầu cử, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng khác làm chi phối kết quả bầu cử.

Để bầu cử thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong các tầng lớp nhân dân, thời gian hơn 1 tháng còn lại của cuộc bầu cử, còn nhiều công việc quan trọng đỏi hỏi sự tích cực, chủ động của các cấp các ngành, đó là: tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo cơ cấu hướng dẫn, cơ cấu kết hợp và số dư ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử; hướng dẫn cở sở niêm yết danh sách cử tri, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; chuẩn bị phòng bỏ phiếu, phát thẻ cử tri, các điều kiện cần thiết để ngày bầu cử (22/5) diễn ra thật sự an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là các công việc phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; việc chuẩn bị nội dung phải hết sức khẩn trương, chu đáo, có giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ; đảm bảo lịch trình các bước và tuân thủ đúng quy định của Luật bầu cử. Chủ động nắm bắt, dự báo, lên phương án giải quyết những tình huống có thể phát sinh ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết tránh tư tưởng chủ quan, hình thức. Xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, đưa tin, viết bài trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu rõ, đầy đủ về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                        ĐẬU KHẮC THÂN

                                                                         Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu