Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
ỦY BAN MTTQVN CÁC CẤP THÀNH PHỐ VINH VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (06/05/2016 01:38 PM)

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 về việc ban hành hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Ngày 17/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố đã tổ chức hội nghị với thành phần: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 25 phường xã; 373 Trưởng Ban công tác Mặt trận khối, xóm trên địa bàn Thành phố hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến, tín nhiệm đối với người ứng cử và các nội dung Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sao gửi danh sách, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND cấp Tỉnh, cấp huyện cư trú trên địa bàn thành phố Vinh cho các phường xã để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định; đồng thời phân công trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã triển khai, tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đảm bảo kịp thời, đúng quy định về pháp luật bầu cử.

                Từ ngày 24/3 đến ngày 08/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường, xã đã phối hợp với UBND cùng cấp chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 1.514 người ứng cử ở 25 phường, xã thuộc địa bàn Thành phố theo đúng trình tự, thủ tục quy định,  trong đó:  người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV: 21 vị; người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An: 115 vị; người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố: 69 vị; người ứng cử đại biểu HĐND 16 Huyện, Thị xã: 67 vị; người ứng cử đại biểu HĐND các phường, xã: 1.242 vị. Trong đó, tập trung nhiều nhất là các đơn vị: phường Hà Huy Tập, Trường Thi, Hưng Bình, Hưng Phúc, xã Nghi Phú… Tổng số hội nghị cử tri nơi cư trú là 373, trong đó có 18 hội nghị lấy ý kiến 1 người; 156 hội nghị lấy ý kiến đối với 02 người; 57 hội nghị lấy ý kiến đối với 03 người; 48 hội nghị lấy ý kiến 4 người; 94 hội nghị lấy ý kiến từ 5 ngưởi trở lên.

Qua tổng hợp các biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú, thấy rằng các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều đảm bảo số lượng theo Nghị quyết số 1134/2016/NQLT/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng số cử tri tham dự là 28.348 người, bình quân mỗi hội nghị có 76 cử tri tham dự. Hội nghị có số lượng cử tri đông nhất là 147 người (khối 14, phường Hưng Bình); 121 người (khối 4, phường Trường Thi); 117 người (khối Tân Thành, phường Lê Mao); 116 người (chung cư Đội Cung, phường Đội Cung và ít nhất là 56 người. Có 372/373 hội nghị bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức giơ tay; 01 hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 1.514 người ứng cử như sau: có 1.512 người đạt sự  tín nhiệm từ 90 – 100%; có 1 người đạt sự tín nhiệm 63,9%; có 1 người đạt sự tín nhiệm dưới 10% là ông Ngô Xuân Phúc – người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (10/106 phiếu).

                Thông qua các hội nghị, cử tri đã căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để nhận xét từng người ứng cử với thái độ chân thành, thẳng thắn, xây dựng và khách quan. Hầu hết ý kiến đều nhận xét, những người ứng cử do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, có quá trình cống hiến vào sự nghiệp chung của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Có phẩm chất chính trị, có đạo đức và quan hệ tốt với nhân dân ở khu dân cư, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, có ý kiến nêu một số người ứng cử chưa thường xuyên liên hệ và sinh hoạt với nhân dân ở khu dân cư. Nhiều ý kiến cử tri mong muốn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải tăng cường mối quan hệ với nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi cư trú để phản ánh được nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Có thái độ và quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Gương mẫu thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư; phải là tấm gương sáng để nhân dân noi theo.

Từ kết quả của hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Từ ngày 13/4 – 17/4/2016, Ủy ban MTTQVN các cấp Thành phố đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, thống nhất lập danh sách giới thiệu những người  đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số lượng là 64 người; ứng cử đại biểu HĐND các phường, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 1.130 người. Đảm bảo cơ cấu thành phần và cơ cấu kết hợp như: tỷ lệ nữ 39,38%; Trẻ tuổi dưới 35 tuổi 23,27%; người ngoài đảng  25,66%.

Sau khi Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố, phường, xã sẽ tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Đồng thời Ủy ban MTTQ các cấp Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức truyên truyền, góp phần làm cho nhân dân, cử tri hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Tiếp tục triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định và phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử; đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử.

Đình Hồng

Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu