Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Nâng cao ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong cán bộ, công chức (18/08/2019 10:19 PM)

Thông qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, mỗi tổ chức đảng đã chuyển tải “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua những việc làm cụ thể.

Nằm cửa ngõ Đông Bắc, Hưng Lộc được xác định là trục phát triển đô thị hướng Đông của thành phố với tốc độ đô thị hóa và dân số tăng theo cơ học mấy năm gần đây khá nhanh. Đó là những cơ hội mới để Hưng Lộc phát triển, song cũng đặt ra những áp lực lớn cho cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ việc thay đổi tư duy nhận thức, nếp sống, phương thức sản xuất của người dân; đặc biệt là giải quyết những vấn đề phát sinh trong thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn.Từ thực tiễn đó, để có thể vừa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và các nhiệm vụ mới, nhất là GPMB, theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Trung, đơn vị tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của chính quyền theo hướng sâu sát, cụ thể từng việc, từng địa chỉ, tránh chung chung hoặc chỉ đạo thông qua các cuộc hội nghị, cuộc họp, giao ban. Đối những vấn đề vướng mắc, khó khăn hoặc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân liên quan đến đền bù, GPMB, tranh chấp đất đai, cấp GCNQDĐ…; đích thân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại, làm rõ, đâu là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của chính người dân và đâu là trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban của thành phố. Bằng cách làm đó, thời gian qua, mặc dù đồng thời triển khai nhiều dự án và diện tích thu hồi lớn, trên 100 ha diện tích, như hồ điều hòa; đường 35 m, đường 24 m và 9 khu quy hoạch đô thị mới, nhưng Hưng Lộc đã phối hợp tốt với các phòng, ban thành phố để đảm bảo tiến độ GPMB cho các dự án. Điều quan trọng là thông qua đổi mới chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã góp phần rèn luyện lề lối tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động.

Đảng ủy xã Hưng Lộc cũng chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc phát triển hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bắt đầu từ công trình cổng chào điện tử và làm tuyến đường xanh – sạch – đẹp của Đảng ủy xã bằng nguồn đóng góp của đảng viên, đã lan tỏa trong đến các tổ chức và các chi bộ với 29 công trình được thực hiện, từ tôn tạo đền Trung, xây dựng các tuyến đường, mương thoát và xây dựng khuôn viên các nhà văn hóa tại các khu dân cư.


Có thể nói, từ việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, các cấp ủy đảng đã chuyển tải “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tâm trí đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên cơ sở xác định những nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong “làm theo” Bác. Đối với Huyện ủy Hưng Nguyên, 2 nội dung được tập trung: đó là rà soát, xử lý đảm bảo quyền lợi của người dân trong các trường hợp cấp và giao đất trái thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm, giảm các dư luận không tốt về cán bộ, đảng viên trong nhân dân.

Liên quan đến việc cấp đất trái thẩm quyền, huyện Hưng Nguyên đã thành lập tổ công tác trực tiếp về cơ sở rà soát, xác định hiện trạng, đồng thời hướng dẫn người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục. Theo đó, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có hơn 350 trường hợp cấp đất trái thẩm quyền và đến thời điểm này đã có gần 300 hồ sơ được kê khai để xét duyệt, trong đó có hơn 50 trường hợp đã được xét duyệt làm thủ tục cấp GCNQSD đất. Trong hoạt động kiểm tra, giám sát, theo đồng chí Trương Văn Thiền - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông qua tập trung kiểm tra “hậu” kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã từng bước khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên “không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đồi hỏi chính đáng của nhân dân” ở mỗi cấp, cơ quan, đơn vị. Gắn kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Box: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT 2 cấp ở Hưng Nguyên đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 67 tổ chức đảng và 92 đảng viên. Kết quả số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 4 tổ chức và 109 đảng viên.

Còn với huyện Đô Lương, theo đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 4 nội dung đột phá về  kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng để thông qua chỉ đạo nhằm tạo bước chuyển rõ nét theo ”tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Và kết quả trong xây dựng NTM, dù là địa bàn khó khăn, nhưng kết thúc năm 2018, toàn huyện đã có 17/32 xã đạt NTM, chiếm 53,3%. Công tác thu hút đầu tư của huyện cũng tạo được những bước đột phá, như thu hút thêm dự án may xuất khẩu Minh Anh;  khu trung tâm thương mại tại thị trấn và xã Yên Sơn; dự án siêu thị Lan Chi.... Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm với nhiều sự tác động cụ thể, huy động cả xã hội chung tay như hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ bò sinh sản, hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo; kịp thời vào cuộc giúp đỡ các gia đình ốm đau, hoạn nạn bất ngờ... Ngoài ra, ở từng cấp, cơ quan, đơn vị đều chú trọng xác định cụ thể những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, vướng mắc để vào cuộc tập trung giải quyết, như quản lý đất đai, môi trường, chấn chỉnh kỷ cương – kỷ luật hành chính...

Theo đồng chí Kha Văn Tám – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua xác định các khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã từng bước thay đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên mẫu mực tận tụy, trách nhiệm với nhân dân. Mặt khác, tư duy, năng lực, ý thức trách của cán bộ, công chức cũng được nâng lên; tinh thần cần thị, dám đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo và thực thi công vụ cao hơn; góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh những chuyển biến và tác động tích cực, thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa rõ nét, rõ việc, chưa tạo sự đột phá, sáng tạo, chưa có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ còn vi phạm khuyết điểm, chưa thật sự sâu sát cơ sở, chưa gương mẫu, làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân. Bởi vậy, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giai đoạn tiếp theo, đặt ra yêu cầu cao vai trò nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 17-CT/TU, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vì nhân dân phục vụ, tập trung giải quyết đơn thư khiếu kiện, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu hồi đất, đền bù GPMB, triển khai các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội… Mặt khác, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng cần tập trung chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua tổ chức các cuộc vận động, các mô hình giúp đỡ người nghèo, xã, bản nghèo vươn lên….

                                                                                                                                                                                                                               Mai hoa

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu