Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Trong các ngày 16 -17/10, Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 được tổ chức tại Hà Nội. (30/10/2015 08:52 AM)

Trong các ngày 16 -17/10, Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có 260 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn của cả nước được biểu dương, tôn vinh. Đây là đại diện của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, hiện đang trực tiếp đảm nhận và cụ thể hóa 3 nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng của MTTQ cấp cơ sở nhằm khơi dậy lòng yêu nước, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong đó có nhiều đồng chí là thường vụ cấp ủy đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, MTTQ Việt Nam.Tỉnh Nghệ An có 6 đại biểu được tham dự và trao đổi trước diễn đàn đặc biệt này về những kết quả trong thời gian tham gia công tác mặt trận, về những khó khăn của cơ sở cũng như kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm công tác mặt trận cơ sở trong thời gian tới…

BBT Thông tin điện tử UBMTTQVN tỉnh Nghệ An đăng tải nội dung tham luận của đồng chí Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch UB MTTQVN phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh đã phát biểu tại hội nghị:

Phường Hà Huy Tập- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ an có 4.540 hộ với 26.836 nhân khẩu phân bổ tại 22 khối phố. Đảng bộ có 34 chi bộ với 1.583 đảng viên hưu trí và 1.800 đảng viên đương chức cư trú trên địa bàn. Có 69 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, nay còn sống 23 đồng chí; Có 460 cán bộ trung cao cấp; Đảng viên trên 30 tuổi Đảng có 1.300 đồng chí; 3.876 người nghỉ hưu; 849 người có công và hưởng chế độ chính sách, mỗi tháng chi trả lương gần 17 tỷ đồng. Phường đạt danh hiệu đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của Thành phố và là phường duy nhất có 100% khối phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; Phường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua. MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị luôn đứng đầu thành phố, được các cấp khen thưởng.

 

Cùng với sự quan tâm, động viên của các đồng chí Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân trong phường đã tạo động lực cho tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tôi luôn xác định cần phải tranh thủ tối đa các ý kiến góp ý của các cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những thế hệ “cán bộ đi trước”, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư… để vận dụng hình thức công tác phù hợp nhất trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, nhằm tập hợp khối đoàn kết toàn dân trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, tham gia cải cách hành chính trong hệ thống mặt trận từ phường xuống khối phố; Hướng về cơ sở để lắng nghe các tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND để có hướng giải quyết nhiệm vụ cụ thể. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nâng cao vai trò của MTTQ phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để nâng cao vai trò của MTTQ phường nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới có rất nhiều biện pháp, tuy nhiên cần xác định:

Trước hết: Phải nhận thức rõ vị trí và vai trò của MTTQ VN trong hệ thống chính trị như thế nào. MTTQ phường trong hệ thống chính trị của địa phương đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo của MTTQ cấp trên, MTTQ phường đã trở thành cầu nối không thể tách rời giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thực hiện quy chế dân chủ; Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Là một tổ chức rất quan trọng và cần thiết để quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và khẳng định Mặt trận Tổ quốc phường là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị của cơ sở.

Thông qua Ban công tác mặt trận khối phố trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với MTTQ phường; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở….

Thứ hai: MTTQ phường phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chỉ đạo của MTTQ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong từng giai đoạn, thời điểm để vận động nhân dân thực hiện. Tham mưu cho Đảng ủy những vấn đề liên quan tới công tác vận động quần chúng, phối hợp với Chính quyền trong quá trình giải quyết chủ trương chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Khi ý Đảng lòng Dân đã thuận, cộng với sự giải quyết linh hoạt của chính quyền địa phương trong mọi vấn đề thì chắc chắn sẽ thành công.

Thứ ba:  MTTQ phường phải có chương trình làm việc cụ thể, khoa học hướng về cơ sở. Đặc biệt phải nắm vững 3 yếu tố quyết định cho sự thành công trong công tác vận động nhân dân đó là “ lắng nghe dân nói” “Nói cho dân nghe” và “Làm cho dân tin”.

Để tập hợp được khối đại đoànkết toàn dân, vận động được nhân dân thì trước hết phải hiểu được lòng dân. Muốn hiểu được lòng dân thì phải dần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân dù ý kiến đó đúng hay sai, tốt hay xấu, chính đáng hay không chính đáng mục đích trước hết là để hiểu sâu hơn tình hình tư tưởng của nhân dân, làm cơ sở cho việc tuyên truyền vận động.

Sau khi hiểu được dân thì việc tiếp theo “Là phải nói dân hiểu”: Nói dân hiểu, trước hết MTTQ phải hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương và hiểu được điều kiện hoàn cảnh của nhân dân mình để tuyên truyền vận động. Trong quá trình vận động phải kiên trì để nhân dân hiểu đầy đủ và chính xác hơn. Phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho công dân, giúp nhân dân nắm vững được quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình, biết được nguyên tắc pháp quyền như Nhà nước, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép; công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

Nghe và nói chưa đủ mà điều kiện quyết định phải là “Kiên quyết làm cho dân tin”: Trên cơ sở tập hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thể hiện vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, MTTQ phường kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc giải quyết kiến nghị như thế nào. Quyết định 217; 218 đã tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở vững chắc cho MTTQ tham gia giám sát sâu hơn vào hoạt động của hệ thống chính trị và các cơ quan có thẩm quyền. Quan tâm đến việc hỗ trợ pháp lý cho người dân, đặc biệt là những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn xóa bỏ mặc cảm hoà nhập vào cộng đồng; Làm cầu nối cho giữa nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp nhà hảo tâm và ngược lại.. Làm được điều này có nghĩa là MTTQ đã xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng với Nhà nước. Nhân dân thấy cần MT, muốn đến với mặt trận, các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị thấy được MTTQ như một chất xúc tác không thể thiếu trong qua trình hoạt động của tổ chức mình…

Một số hình ảnh của đoàn Đại biểu Nghệ an tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu