Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
DẤU ẤN" CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVII (02/07/2015 09:30 AM)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ qua,  MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung hoạt động theo hướng chọn nội dung, lĩnh vực phù hợp để tập trung chỉ đạo tạo điểm nhấn, trọng tâm là tuyên truyền và phát động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân... Từ đó đã tạo nên những "dấu ấn" đáng ghi nhận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ nhất: MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; quan tâm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng cho các đối tượng, thành phần trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên gần gũi, tranh thủ và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc thông qua đó kịp thời nắm bắt tình hình đồng thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan giải quyết đáp ứng cơ bản tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào giáo dân, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ngày càng tạo nên khí thế thi đua sổi nổi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và trở thành sinh hoạt văn hóa hết sức có ý nghĩa ở địa bàn dân cư.

Thứ hai: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, bảo vệ cảnh quan môi trường, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương... Đặc biệt, vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng nông thôn mới được phát huy rõ nét, nhất là trong công tác vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tường bao, cây cối; huy động ngày công, đóng góp tiền của để làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp thiết chế văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện dồn điền đổi thửa.... Phong trào ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động từ thiện nhân đạo tiếp tục lan tỏa và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội nên đã kêu gọi sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, nhà hảo tâm, con em xa quê. Phương thức hỗ trợ ngày càng đổi mới, cùng với nguồn vốn phát triển chăn nuôi, các tổ chức Hội Nông dân, Hội LHPN thông qua hoạt động của mình đã huy động thêm các nguồn lực tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Công tác quản lý, sử dụng nguồn quỹ đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, đúng đối tượng, phát huy dân chủ.

Thứ ba: MTTQ đã huy động được trí tuệ tập thể trong tham gia góp ý, phản biện vào các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các đợt tổ chức lấy ý kiến vào Hiến pháp, Luật đất đai, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật MTTQ Việt Nam, bộ luật dân sự sửa đổi... Tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước, phối hợp tuyên truyền xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của của cử tri và nhân dân được duy trì một cách thường xuyên, có hệ thống; hoạt động giám sát cán bộ công chức, tham gia đóng góp ý kiến đối với các chức danh chủ chốt do HĐND bầu theo Nghị quyết 35 của Quốc hội ngày càng được chú trọng. MTTQ bước đầu đã phát huy tốt vai trò của mình, triển khai các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, thành lập các ban tư vấn, tham gia giám sát chính sách ưu đãi đối với người có công, công tác tiếp dân, cải cách hành chính, giám sát các đối tượng mãn hạn tù, hưởng án treo...

Thứ tư: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 04 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,  từ đó nghiêm khắc kiểm điểm  và đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục các  khâu yếu, mặt yếu. Phương thức tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận ngày càng đa dạng, sát hơn với từng đối tượng và tình hình thực tế của mỗi địa phương. Phát huy tiện ích của hộp thư điện tử công vụ trong thực hiện chế độ báo cáo thông tin 2 chiều; quan tâm hơn trong công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khích lệ phong trào.

Thứ năm: Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động có hiệu quả. Mặt trận đã chủ động tham mưu tham mưu triển khai xây dựng, bổ sung rút kinh nghiệm các quy chế hoạt động với HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các phòng, ngành liên quan đến các lĩnh vực như thanh tra, tư pháp, văn hóa, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình... Chỉ đạo Đại hội MTTQ các xã, thị trấn và Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đảm bảo có chất lượng, đúng định hướng. Công tác cán bộ ngày càng được chuẩn hóa theo hướng vừa tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ kết hợp với những người có kinh nghiệm thực tiễn để tạo chiều sâu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chú trọng phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, các xã, thị trấn đều tham gia Ban Thường vụ cấp ủy.

Bên cạnh đó, hoạt động công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở vẫn còn có những tồn tại như: hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; chất lượng một số danh hiệu văn hóa thiếu tính bền vững. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chưa phát huy rõ nét; hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế; một số đơn vị chưa chọn được thời gian phù hợp và trọng tâm công việc để tập trung chỉ đạo; hoạt động còn mang tính phối hợp chung chung, dàn trải, thiếu tính sáng tạo.

Không thỏa mãn với những kết quả đạt được và trăn trở với những vấn để mới đặt ra đối với công tác Mặt trận. Thời gian tới gắn với xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, MTTQ từ huyện đến cơ sở sẽ nghiên cứu, chọn lựa một số nội dung, giải pháp phù hợp để quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác Mặt trận đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

           ĐẬU KHẮC THÂN  (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu