Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Nghệ An thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động (11/12/2015 04:17 PM)

Năm  2015, tỉnh Nghệ An có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,43%; các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội được đẩy mạnh; Quốc phòng - An ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Kết quả đó có đóng góp tích cực của MTTQ các cấp trong tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, MTTQ các cấp trong tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc phục khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, phát triển Kinh tế - Xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, tăng cường tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác Mặt trận; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền Đại hội và kết quả Đại hội các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh ở địa phương.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nét nổi bật là ngay từ đầu năm  MTTQ tỉnh đã chủ động xin chủ trương của Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh, ngành văn hóa tỉnh tổ chức thành công tổng kết từ cơ sở đến cấp tỉnh về 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 10 năm thực hiện Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả năm 2015 toàn tỉnh có 617.347/752.471 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 82%; có 3.680/5.898 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 57,1%; có 114 xã được công nhận xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trong đó có trên 80% tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được MTTQ các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả năm 2015, toàn tỉnh vận động được 23 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa  1.515 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất 1.473 hộ, với số tiền 2,6 tỷ đồng; giúp 2.040 người nghèo khám chữa bệnh, với số tiền gần 1 tỷ đồng; giúp 6.616 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 2 tỷ đồng; ngoài ra còn hỗ trợ khác quy ra tiền là 3,5 tỷ đồng. Ban cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho các hộ gia đình gặp thiên tai, hoạn nạn. Thăm và tặng 93.051 suất quà với tổng trị giá 19,143 tỷ đồng cho các hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tặng 420 sổ tiết kiệm, trị giá 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 854 nhà cho hộ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, trị giá 19,967 tỷ đồng.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời phối hợp và chính quyền, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức được 2 phiên chợ bán hàng Việt ở nông thôn, miền núi của tỉnh; tổ chức 10 Hội chợ triển lãm, có trên 10 ngàn lượt khách tham quan mua sắm /1 Hội chợ; 24 chương trình khuyến mại, với giá trị giải thưởng trên 1,5 tỷ đồng; nhận thông báo khuyến mại trên 3.300 chương trình, trị giá giải thưởng trên 25 tỷ đồng. Đặc biệt, sau khi có Kết luận 107 của Ban bí thư TW Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh, hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, mở hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 107 cho 250 Cán bộ là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.

Về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Quyết định 217, 218 trong Hệ thống chính trị toàn tỉnh. Năm 2015, MTTQ tỉnh tổ chức thành công 2 cuộc giám sát với quy mô toàn tỉnh (1 cuộc giám sát về thực hiện Quyết định, Kết luận của UBND tỉnh về xử lý môi trường, 1 cuộc giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý). Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở tư pháp, Hội luật gia và Đoàn luật sư ký kết chương trình “phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở”. Tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo, về quản lý, sử dụng đất tại các nông lâm trường quốc doanh, về công tác tam giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh giám sát kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; giám sát các kiến nghị sau giám sát và kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động; công tác quản lý Nhà nước các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng; về thực hiện một số quy định, chính sách Dân số KHHGĐ; Thực hiện công tác dạy nghề và giải quyết việc làm; Tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện một số chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Giám sát xây dựng trưởng chuẩn quốc gia; công tác phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh về một số dịch vụ khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Khảo sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các Khu công nghiệp, Khu đô thị mới.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp hướng dẫn MTTQ huyện triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 217 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện Xã hội. Sau mỗi cuộc giám sát Ban thường trực Ủy ban MTTQ đều có thông báo kết quả giám sát, báo cáo cấp ủy, kiến nghị chính quyền, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan và cấp huyện xử lý các tồn tại. Kết quả giám sát được các cấp, các ngành địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở Xã, Phường, Thị trấn; củng cố kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Do vậy đã hạn chế những tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao thông, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi của Nhà nước. Góp phần tích cực vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Năm 2015 công tác phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả. MTTQ tỉnh tổ chức phản biện Đề án về quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra đã tổ chức phản biện đối với Dự thảo báo cáo chính trị tình hình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Dự thảo Nghị quyết tình hình Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVIII; các Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức hội nghị góp ý, phản biện đối với các dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi),….

Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa 13 tại các Huyện, Thành phố, Thị xã với tổng số cử tri tham dự các hội nghị tiếp xúc trên 3 ngàn cử tri tại 130 Xã, Phường, Thị trấn. Phối hợp với HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, 15 HĐND tỉnh khóa XVI, tại 250 điểm trên địa bàn 21/21 Huyện, Thành, Thị với tổng số hơn 3.800 lượt cử tri tham gia.

Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đều xây dựng được kế hoạch hoạt động giám sát ở cơ sở; công tác thanh tra nhân dân; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về công tác dân tộc tôn giáo: Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; Tuyên truyền, vận động đồng bào không di cư tự do. Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, tập hợp các ý kiến, kiến nghị  phản ánh với các cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo, các già làng, trưởng bản, các bà con giáo dân trên địa bàn và tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhân dân các tỉnh của nước bạn Lào; tích cực tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị Việt - Lào. Năm 2015, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia hội nghị quốc tế trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Khăm Muộn (Lào), tham gia đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (đợt 2 năm 2015); Tham gia chương trình hành trình theo dấu chân Bác Hồ; Tham gia Hội nghị lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn Đại biểu cấp cao nước bạn Lào, đón tiếp đồng chí Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng; Phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Mặt trận giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An với TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Cửa Lò, Nghệ An. Tiếp tục phối hợp triển khai chương trình ký kết Bản - Bản giữa 3 tỉnh của nước bạn Lào có đường biên giới sát với tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, MTTQ các huyện của tỉnh Nghệ An có đường biên giới với 3 tỉnh Lào phối hợp với các đồn Biên phòng, các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi giao lưu với các Xã, Huyện, Đồn biên phòng của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Li Khăm Xay.

- MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiểu quả hoạt động của Mặt trận, hướng công tác Mặt trận về cơ sở, địa bàn dân cư. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, Khu dân cư. Tham gia chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp. Sau Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh đã kịp thời kiện toàn nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở. Có 8/21 Huyện, Thành, Thị Chủ tịch Mặt trận tham gia Ban Thường vụ; 373/480 Chủ tịch MTTQ Xã, Phường, Thị trấn tham gia Ban thường vụ, 107 tham gia Ban chấp hành.Năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh và các Huyện, Thành, Thị đã có tổ chức 101 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 14.928 lượt Cán bộ Mặt trận tỉnh, huyện và cơ sở tham gia. Hoạt động của 3 Hội đồng tư vấn MTTQ Tỉnh, và Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ các Huyện, Thành, Thị hoạt động bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Công tác thi đua khen thưởng quan tâm đổi mới, kết quả bình xét thi đua MTTQ cấp Huyện, cấp Xã và Ban công tác khu dân cư năm 2015 như sau: MTTQ cấp huyện được xếp loại HTXSNV là 11 Đơn vị, đạt 52,4 %, HTTNV là 10 Đơn vị; Cấp Xã được xếp loại HTXS nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 65 %; HTTNV đạt tỷ lệ 35 %, không có xã yếu; Ban công tác Mặt trận được xếp loại tốt đạt tỷ lệ 74 %, loại khá chiếm tỷ lệ 19 %, xếp loại TB chiếm 7 %.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Mặt trận ở Nghệ An vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết của Mặt trận các cấp ở một số địa phương, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; Việc nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ; MTTQ ở một số địa phương, cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận, còn lúng túng trong việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các nội dung phong trào xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở một số nơi còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp chưa đồng đều, một số cán bộ hạn chế về năng lực, chưa tâm huyết với công tác Mặt trận…

Để thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2016, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:


Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tập trung phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục triển khai và tổ chức tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh; Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Tập trung chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016; Góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

                                                                               

                                                               Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nguyên

                                Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu