Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

-->
Lịch công tác tháng 9 năm 2019 (04/09/2019 07:14 PM)

Trọng tâm công tác\

- Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024;

- Tập huấn công tác Mặt trận năm 2019;

- Khai giảng năm học 2019-2020.

Trong tháng có

- Kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9);

- Kỷ niệm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9).

 

Ngày

Thứ
Nội dung công việc và phân công chuẩn bị

Thành phần

1.      

CN
Nghỉ cuối tuần

Tối: Cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”.

 

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

2.      

Hai

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

 

3.      

Ba
Sáng: Dự sinh hoạt Chi bộ tại huyện Anh Sơn.
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

Chiều: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21/2017HĐND tại huyện Quỳ Châu.

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

- PCT Nguyễn Đức Thành.

4.      

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21/2017HĐND tại huyện Quỳ Châu.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.
- PCT Nguyễn Đức Thành.

5.      

Năm
Sáng: Khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Tiểu học Châu Hội 1 - Quỳ Châu.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;
- PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Làm việc với MTTQ huyện Quỳ Châu.

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;
- PCT Nguyễn Đức Thành

Khảo sát Chi bộ tại huyện Quế Phong

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCT Nguyễn Đức Thành

6.      

Sáu

Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

PCTTT Lê Văn Ngọc

Sáng: Khai giảng năm học mới tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

Chiều: Giám sát tại thị xã Cửa Lò.

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh; - PCT Nguyễn Đức Thành và Đoàn giám sát.

7.      

Bảy
Nghỉ cuối tuần
 

8.      

CN
Sáng: Hội nghị triển khai Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh.
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

Tối:  Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy – Bản anh hùng ca bất tận”.

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

9.      

Hai
Sáng: Hội nghị trực tuyến Công tác mặt trận toàn quốc tại điểm cầu Nghệ An (Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).
 Mời Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh chủ trì; cán bộ toàn cơ quan; lãnh đạo Viettel Nghệ An và các bộ phận liên quan.

Sáng: Tập huấn Công tác Mặt trận thị xã Thái Hòa

PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan

Đảng viên cơ quan

10.    

Ba

Sáng: Khai mạc Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

Sáng: Kiểm tra tại Công an tỉnh (Đoàn Kiểm tra số 3104 của Tỉnh ủy).

PCT Trương Thiết Hùng

Giám sát 21/2017HĐND  tại huyện Quỳnh Lưu

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh; - PCT Nguyễn Đức Thành và Đoàn giám sát.

11.    

Sáng: Hội nghị tổng kết thi điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

PCT Nguyễn Đức Thành

Sáng: Kiểm tra tại BCH Quân sự tỉnh (Đoàn Kiểm tra số 3104 của Tỉnh ủy)

PCT Trương Thiết Hùng

Chiều: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh

PCTTT Lê Văn Ngọc

Chiều: Giám sát 21/2017HĐND  tại TP Vinh.

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh; - PCT Nguyễn Đức Thành và Đoàn giám sát.

Tối: Bế mạc Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

12.    

Năm

Sáng: Làm việc với Sở Tài chính

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh; - PCT Nguyễn Đức Thành và Đoàn giám sát.

Chiều: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III.

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

13.    

Sáu
Sáng: Khai mạc Chương trình giao lưu, gặp mặt Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt – Lào
PCT Trương Thiết Hùng

Chiều: Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 –CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại họi đảng bộ các cấp tiến tới Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

14.    

Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

15.    

CN

Nghỉ cuối tuần

 

16.    

Hai
Sáng: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân
PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Họp Ban Thường trực:

+ Nghe và cho ý kiến Quy chế thi đua khen thưởng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Quy chế đi cơ sở (VP chuẩn bị);

+ Nghe và cho ý kiến Kế hoạch giám sát huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch giám sát ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xi măng Sông Lam (ban Phong trào chuẩn bị);

+ Nghe và cho ý kiến Kế hoạch giám sát thực hiện Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Ban Tổ chức – Tuyên giáo chuẩn bị).

+ Nghe kế hoạch tổ chức tập huấn CTMT năm 2019 (Ban tổ chức – Tuyên giáo chuẩn bị);

 

 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

 

17.    

Ba
Chiều: Dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCT Trần Thị Thu Hương;

- CVP Nguyễn Văn Tào và các đại biểu theo Thông tri triệu tập của MTTW

18.    

Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh
Chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCT Trần Thị Thu Hương;

- CVP Nguyễn Văn Tào và các đại biểu theo Thông tri triệu tập của MTTW

19.    

 
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCT Trần Thị Thu Hương;

- CVP Nguyễn Văn Tào và các đại biểu theo Thông tri triệu tập của MTTW.

20.    

Ba
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCT Trần Thị Thu Hương;

- CVP Nguyễn Văn Tào và các đại biểu theo Thông tri triệu tập của MTTW.

Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy.
Ban Tổ chức – Tuyên giáo.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh;

- PCTTT Lê Văn Ngọc.

21.    

Bảy

Nghỉ cuối tuần

Sáng: Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959-2019).

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

22.    

CN
Nghỉ cuối tuần
 

23.    

Hai
Chiều: Hội nghị Cộng tác viên dự luận xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Ban TC-TG chuẩn bị).
Theo Kế hoạch.

24.    

Ba
Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019.
Theo Kế hoạch.

Họp UBND tỉnh.

PCTTT Lê Văn Ngọc.

25.    

Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019.
Theo Kế hoạch.
Họp HĐND tỉnh (phiên bất thường).
 Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

26.    

Năm

Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019.

Theo Kế hoạch.

Sáng: Họp Thường trực HĐND tỉnh.

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

Chiều: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

27.    

Sáu
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với các tổ chức thành viên là Hội xã hội, Hội xã hội - nghề nghiệp (Ban Tổ chức – Tuyên giáo chuẩn bị nội dung, Văn phòng chuẩn bị cống tác hậu cần).
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh

28.    

Bảy

Nghỉ cuối tuần

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh.

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

29.    

CN

Nghỉ cuối tuần

 

30.    

Hai
- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Họp Ban Thường trực

+ Nghe cho ý kiến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thông báo kết luận của Ban Thường trực (VP chuẩn bị).

+ Nghe và cho ý kiến kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư (Ban PT chuẩn bị).

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh.

 

 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  >  >>