Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

-->
Lịch công tác tháng 10 năm 2019 (01/10/2019 01:37 PM)

Ngày

Thứ
Nội dung công việc và phân công chuẩn bị

Thành phần tham dự

1.      

Ba

Sáng:

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về chuẩn bị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo 2019”, kết quả rà soát nhà ở dột nát trên địa bàn toàn tỉnh (Ban Phong trào, Văn phòng chuẩn bị).

- Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh, cụm số 3 tại Thị xã Thái Hòa

 

Ban Thường trực

 

 

 

 

PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Họp Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Văn phòng chuẩn bị)
Toàn cơ quan

2.      

Sáng: Sinh hoạt Chi bộ phiên thường kỳ tháng 10/2019
Toàn Đảng viên

3.      

Năm
Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

4.      

Sáu

Sáng:

- Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân

- Đại hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại thành phố Vinh

 

- PCTTT Lê Văn Ngọc

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

- PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Hội thảo tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận hiện nay ở Nghệ An (Ban Tổ chức – Tuyên giáo chuẩn bị)
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

5.      

Bảy
Nghỉ cuối tuần
 

6.      

CN

Nghỉ cuối tuần

 

7.      

Hai

Sáng: Hội nghị giao ban trực tuyến đánh gia công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng, Ban Phong trào chuẩn bị)

Ban Thường trực và các Ban, Văn phòng Cơ quan

Chiều: Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh, cụm số 2 tại thành phố Vinh

PCT Nguyễn Đức Thành

8.      

Ba

Sáng:

- Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh, cụm số 2 tại thành phố Vinh

- Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại TX. Thái Hòa

 

- PCT Nguyễn Đức Thành

 

 - PCT Trần Thị Thu Hương và chuyên quản

Chiều: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp mặt Đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Tổ chức – TG chuẩn bị)

Ban Thường trực và Ban Tổ chức – Tuyên giáo

9.      

Sáng: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Nội vụ và Sở Y tế

PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với các tổ chức thành viên là Hội xã hội, Hội xã hội – nghề nghiệp (Ban Tổ chức – T.giáo chuẩn bị)

Theo Giấy mời

 

10.    

Năm
Sáng: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Nông nghiệp và Sở Giáo dục đào tạo
PCT Nguyễn Đức Thành
Chiều: Hội doanh nghiệp nữ tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh và PCT Trần T. Thu Hương

11.    

Sáu
Sáng:
- Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở LĐTBXH và Sở Văn hóa Thể thao

- Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh
 
- PCT Nguyễn Đức Thành

12.    

Bảy
Sáng: Hội nghị gặp măt các doanh nhân tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo 2019”, kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà ở dột nát, tạm bợ (Ban Phong trào chuẩn bị).
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

13.    

CN

Sáng: Hội nghị gặp mặt Bí thư Chi bộ; Trưởng ban CTMT; Trưởng thôn, khối, bản tại Con Cuông

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh,

PCT Nguyễn Đức Thành và chuyên quản

14.    

Hai
Sáng:
- Hội thảo khoa học (trực tuyến) 70 năm tác phẩn Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Giao thông

- PCT Trần Thị Thu Hương

 

- PCT Nguyễn Đức Thành

Chiều: Họp Ban Thường trực.

- Nghe Công tác chuẩn bị tập huấn CTMT 2019 (Ban Tổ chức – Tuyên giáo chuẩn bị);

- Kế hoạch đón tiếp Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng (Văn phòng phối hợp Ban Dân tộc – Tôn giáo chuẩn bị);

- Triển khai một số chủ trương mới.

 

Ban Thường trực,

Trưởng ban

 

 

15.    

Ba

Sáng:

 -Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh (VP chuẩn bị báo cáo quý 3 và 9 tháng)

- Hội nghị tuyên dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ hai, năm 2019.

- Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân

Chủ tich, các Phó Chủ tịch

 

PCT Trương Thiết Hùng

 

 

PCT Nguyễn Đức Thành

16.    

Sáng:

- Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các huyện, thành, thị ủy

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Tài Nguyên và Sở Công Thương

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh
 
 
PCT Nguyễn Đức Thành

17.    

Năm

Sáng: Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo Giấy mời
Tối: Cầu truyền hình trực tiếp Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2019”
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

18.    

Sáu
- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
- Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

- Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh, cụm số 1 tại thành phố Vinh

 
Theo Kế hoạch

 

Theo Giấy mời

 

PCT Nguyễn Đức Thành

19.    

Bảy
Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
Theo Kế hoạch

20.    

CN
Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
Theo Kế hoạch

21.    

Hai

- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại UBND tỉnh

Theo Kế hoạch

PCT Nguyễn Đức Thành

22.    

Ba
- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
- Hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Theo Kế hoạch
 
 
PCT Trương Thiết Hùng

23.    

- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
- Họp UBND tỉnh
Theo Kế hoạch
PCTTT Lê Văn Ngọc

24.    

Năm
- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019
- Họp UBND tỉnh
Theo Kế hoạch
PCTTT Lê Văn Ngọc

25.    

Sáu
- Tập huấn Công tác Mặt trận năm 2019

- Họp Thường trực HĐND tỉnh

Theo Kế hoạch

PCTTT Lê Văn Ngọc

26.    

Bảy

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

27.    

CN
Hội thi thuyết trình ý tưởng slogan và phong trào cơ quan xanh, sạch, đẹp
Toàn cơ quan

28.    

Hai

Họp Ban Thường trực:

- Nghe Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 10, trọng tâm nhiệm vụ tháng 11/2019 (Văn phòng chuẩn bị);

- Nghe cho ý kiến Kế hoạch tổng kết Công tác Mặt trận năm 2019 (Ban Tổ chức tuyên giáo phối hợp Văn phòng chuẩn bị);

- Nghe Kế hoạch tổ chức hội thảo MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An thi đua thực hiện phong trào lời Bác dặn; tổng kết phong trào thi đua đặc biểu chào mừng Đại hội MTTQ các cấp; gặp mặt nguyên cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh nghỉ hưu (Ban Tổ chức – Tuyên giáo phối hợp Văn phòng chuẩn bị);

- Nghe và cho ý kiến tổ chức các hoạt động Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (Ban PT chuẩn bị).

Ban Thường trực,

 trưởng ban

29.    

Ba
Đi cơ sở
 

30.    

Hội thảo Quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”
Chủ tịch Võ Thị Minh Sinh

31.    

Năm

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An

PCT Trần Thị Thu Hương
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  >  >>