CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh bạ điện thoại
Cơ cấu tổ chức
Sở Văn hoá và Thể thao có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc
Vị trí, Chức năng nhiệm vụ
Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An
Địa chỉ: Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038. 3844511

Email: vhtt@nghean.gov.vn


Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GQ HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu