THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP TỈNH
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. Lĩnh vực thể dục thể thao
Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Lĩnh vực thể dục thể thao
Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Lĩnh vực thể dục thể thao
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng Lĩnh vực thể dục thể thao
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
Skip portletPortlet Menu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (những huyện, thành, thị đã được UBND tỉnh phân cấp) Văn hóa cơ sở
<<   <  1  >  >>  
 
Skip portletPortlet Menu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hóa
<<   <  1  >  >>