HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HTX DVTH TÂN HƯNG THỊNH (4/10/18 10:02 AM)

Ngày 9/4/2018 tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, các sáng sáng lập viên đã tiến hành tổ chức Hội nghị thành lập mới Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Thịnh. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, bà Bá Thị Thùy Dung - Phó phòng NN&PTNT huyện, cùng đại diện chính quyền địa phương và các sáng lập viên.

Ngày 9/4/2018 tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, các sáng sáng lập viên đã tiến hành tổ chức Hội nghị thành lập mới Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Thịnh. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, bà Bá Thị Thùy Dung - Phó phòng NN&PTNT huyện, cùng đại diện chính quyền địa phương và các sáng lập viên.

                Hội nghị đã thông qua Điều lệ HTX, Phương án sản xuất kinh doanh, phương án nhân sự… và bầu ra Hội đồng quản trị gồm có ông Hoàng Văn Kiểm, ông Nguyễn Bá Khôi, ông Trần Huy Lân, trong đó ông Hoàng Văn Kiểm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX, ông Trương Mạnh Tường giữ chức vụ Kiểm soát viên HTX.

                Kế hoạch,  mục tiêu bước đầu HTX đặt ra là phát triển sản phẩm Dầu lạc sạch, chăn nuôi kinh doanh gà đen, mở 03 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm các làng nghề trên địa bàn tỉnh tại Thành phố Vinh sau đó sẽ mở rộng tại các khu du lịch.

                Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Phúc Ân đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sáng lập viên, điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng phù hợp với ngành nghề kinh doanh dịch vụ của HTX, khẳng định mô hình HTX DVTH Tân Hưng Thịnh thành lập sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn, làm tốt vai trò “Bà đỡ” cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là ở một số lĩnh vực như ép dầu lạc, chăn nuôi, thủy sản. Đây là mô hình mới, xây dựng được chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làng nghề tỉnh Nghệ An.

 

                Phát biểu tại Hội nghị Bà Bá Thị Thùy Dung - Phó phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có rất ít mô hình HTX dịch vụ tổng hợp nhất là ở lĩnh vực dịch vụ các sản phẩm làng nghề, do đó HTX DVTH Tân Hưng Thịnh ra đời sẽ có nhiều đóng góp cho việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các HTX, làng nghề huyện Hưng Nguyên nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Trước hết HTX cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập; phía huyện trên cơ sở các chính sách chung đã ban hành sẽ hỗ trợ HTX trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 

Kết thúc Hội nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, kiểm soát viên cũng đã ra mắt thành viên.

                                                                                                                                                                 KTTH