Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
Số/Ký hiệu: 391/KH-UBND
Ngày ban hành: 14/07/2020
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: