Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
Số/Ký hiệu: 1739/TL-BTCCT
Ngày ban hành: 30/07/2020
Người ký: Lê Đình Lý
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: