Số/Ký hiệu văn bản 02/SVHTT-QLVH
Ngày ban hành Jan 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Tiến Dũng
Trích yếu V/v tổ chức biểu diễn chương trình: Nghệ thuật xiếc dân gian
Nội dung

Tài liệu đính kèm