Số/Ký hiệu văn bản 203/SYT-QLD
Ngày ban hành Feb 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Minh Tuệ
Trích yếu Về việc đình chi lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Nội dung

Tài liệu đính kèm