Số/Ký hiệu văn bản 3232/SYT-QLHN
Ngày ban hành Nov 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Báo cáo kết quả kiểm tra duy trì đáp ứng GPP về kết nối liên thông đối với cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc) trên địa bàn bàn
Nội dung

Tài liệu đính kèm