Số/Ký hiệu văn bản 4557/UBND-TH
Ngày ban hành Jul 14, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu V/v cải thiện các chỉ số PARINDEX, PAPI, PCI và SIPAS
Nội dung V/v cải thiện các chỉ số PARINDEX, PAPI, PCI và SIPAS

Tài liệu đính kèm