Số/Ký hiệu văn bản 17/CD-BCHPCTT&TKCN
Ngày ban hành Nov 8, 2020 8:00:00 PM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Đệ
Trích yếu CÔNG ĐIỆN (hồi 16h ngày 08/11/2020)của BCH PCTT & TKCN tỉnh Nghệ An
Nội dung CÔNG ĐIỆN (hồi 16h ngày 08/11/2020)của BCH PCTT & TKCN tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm