Số/Ký hiệu văn bản 94/SYT-NVY
Ngày ban hành Jan 13, 2020 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu Huy Hoàn
Trích yếu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019
Nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019

Tài liệu đính kèm