Số/Ký hiệu văn bản 4301/TB-SYT
Ngày ban hành Nov 23, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Dương Đình Chỉnh
Trích yếu Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các vấn đề có liên quan tại một số phòng khám bệnh đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh
Nội dung Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các vấn đề có liên quan tại một số phòng khám bệnh đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh

Tài liệu đính kèm