Số/Ký hiệu văn bản 659/QĐ-SYT
Ngày ban hành Jun 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Dương Đình Chỉnh
Trích yếu Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 28/5/2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm